2,3,4,5 бағаналарға деректерді енгізу

ФормулD:Соңғы қор = Бастапқы қор + Кіріс – Шығын

6 баған бойынша Пирамида диаграммасын құр.
Тапсырма 4.

Тауар қозғалысының ведомості.

2,3,4,5 бағаналарға деректерді енгізу.

ФормулD:

Соңғы қалдық = Алғашқы кіріске дейінгі қалдық + Кіріс – Шығыс

6 баған бойынша Дөңгелек диаграммасын құр.
Тапсырма 5.

Салалар бойынша пайданы орындау2,3,4 бағаналарға деректерді енгізу

ФормулD:орындалуы = Факт/ жоспар


Ауытқуы = Факт – Жоспар

6, 7 бағаналар бойынша График диаграммасын құрып, оларды өзара салыстыр.
Тапсырма 6.

Тауарлардың, материалдардың, таралардың тізімге алыну


_____________ айы 20_ жыл.

2,3,4,5,6,7,8 бағаналарына деректерді енгізу

ФормулD:Сумма = Баға * Нетто саны

9 баған бойынша Нүктелік диаграммасын құр.
Тапсырма 7.

Тауар құжаттамасы №


__________ айы 20_ ж.

2,3,4,5,6,7 бағаналарына деректерді енгізу

ФормулD:Сумма = Баға * Нақты алынған нетто

8 баған бойынша Сызықтық диаграммасын құр.


Тапсырма № 8.

Счет-фактура №2,3,4,5,6 бағаналарына деректерді енгізу

ФормулD:Сумма = Баға * Саны

7 бағана бойынша Цилиндр диаграммасын құр.
Тапсырма 9.

Шығын құжаты


2,3,4,5 бағаналарына дерекетрді енгізу

ФормулD: Сумма = Саны * Баға

6 баған бойынша Сақина диаграммасын құр.


Тапсырма 10.

Тауарлардың қозғалысының айналым ведомості

2,3,4,5,6,7,8,9,10 бағаналарына деректерді енгіз

Формулалар:

Бастапқы қалдық саны = Саны бойынша шығын + саны бойыншга кіріс

Сумма бойынша бастапқы қалдық = Сумма бойынша шығын + Сумма бойынша кіріс

11, 12 бағаналарға жеке-жеке өзің қалаған диаграмма құрып, оларды өзара салыстыр.

Тапсырма 11.

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

* * - Рецензенттер: ҚҚэу э.ғ. к., доцент Тажбаев Н. М

***


Барлығы

*

*

*

*


№ п/п

Тауар түрі


Алғашқы кіріске дейінгі қалдық

Айналымдар

Соңғы қалдық


Кіріс

Шығын


1

2

3

4

5

6
*
*
*
*
*
*


Барлығы


*

*

*

*


№ п/п

Салалар

Жоспар

Факт

Орындалуы

Ауытқуы

+

-

1

2

3

4

5

6

7

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Барлығы


*

*

*

*

*Номенклат.№

Тауардың, материалдың, тараның аты

Сорт


өлшем бірлігі.

Бағасы

Саны

Сумма

Брутто

Нетто

1

2

3

4

5

6

7

8

9


*


*


*


*


*


*


Барлығы
*

*

*

*Прейскурант №

Өлшем бірлігі

Нақты алынғаны

Баға

Тауар аты

Сумма

Брутто

Нетто

1

2

3

4

5

6

7

8
*
*
*
*
*
*


Барлығы


*

*

*


*

№ п/п

Тауар аты

Өлшем бірлігі

Номенклатурн. номер

Саны

Баға

Сумма

1

2

3

4

5

6

7


*


*


*


*


*


*

Барлығы

*

№ п/п

Тауар аты

Өлшем бірлігі

Саны

Баға

Сумма

1

2

3

4

5

6


*


*


*


*


*


*

Барлығы*

*

*Тауар аты

Өлшем бірлігі

Баға

Қалдық

Айлық кіріс

Айлық шығыс

Бастапқы қалдық

саны

сум

саны

сум

саны

сум

саны

сум

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12*

**

**

**

**

*

Барлығы
*

*

*

*

*

*

*

*
?


-------microsoft-word-2.html

-------microsoft-word-24.html

-------microsoft-word-29.html

-------microsoft-word-7.html

-------nurislam-ibraim-2.html


T. C. A.Ü. EĞİTİM BiLİMleri FaküLtesi
XI. Aliran Mutazilah - Pusaka Madinah
ТалдықОрғАн қАласының «Жетісу Су құБыры» ҚМкк 2013 ЖылғА АрналғАн ЖұМыс қОрытындысы ЖөНіндегі ТүСіндірме Жазба
BİTKİNİN QAZA DÖZÜMLÜYÜ - QƏRİB MəMMƏDov Mahmud XəLİLov
Некоторые Замечания - Свидетельства Очевидца
- Microsoft Word Birillik 2015 Docx
Mircea Eliade - SəHifə 8
Тема 1.05 Тактика Фельдшера При Стенокардии - Рабочая Программа Профессионального Модуля 03 Неотложная Медицинская...
Біз қАзақ Деген Мал БаққАн Елміз
5.4. Капитал - Информация Об Исполнении Плана Мероприятий По Реализации Программы Индустриально-Инновационного Развития