1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 61

  Εφάπαξ διόρθωση - διατηρείται:


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Ενισχύσεις για τον τομέα των βοοειδών σύμφωνα με το άρθρο 69 – Τροποποίηση της δημοσιονομικής διόρθωσης που προτείνεται για το έτος υποβολής αιτήσεων 2007

səhifə9/61
tarix26.10.2017
ölçüsü3.18 Mb.

Ενισχύσεις για τον τομέα των βοοειδών σύμφωνα με το άρθρο 69 – Τροποποίηση της δημοσιονομικής διόρθωσης που προτείνεται για το έτος υποβολής αιτήσεων 2007


Η αδυναμία που περιγράφεται στο σημείο 1.2.2. παράγραφος 3 της επιστολής κοινοποίησης διόρθωσης: «Ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων» αναφορικά με τα έτη 2006 και 2007 αποτελεί έλλειψη όσον αφορά την ορθή λειτουργία των βασικών ελέγχων σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα πρόσθετα στοιχεία που προσκόμισαν οι ελληνικές αρχές κατά τη διαδικασία συμβιβασμού, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης είναι της άποψης ότι το ζήτημα μπορεί να θεωρηθεί ότι επιλύθηκε όσον αφορά το έτος υποβολής αιτήσεων 2007.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης προτείνει τη δημοσιονομική διόρθωση όσον αφορά τις εναπομείνασες αδυναμίες στους βασικούς/επικουρικούς ελέγχους:

 • Προσδιορίζονται οι ακόλουθες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους:

 • Περίοδος χωρίς ελέγχους (σχεδόν 2 μήνες) κατά το 2006

 • Αδυναμίες σε σχέση με την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 69

 • ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι το 2006

 • αδυναμίες όσον αφορά τους διασταυρωτικούς ελέγχους με τη βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή το 2006

 • Αμφιβολίες για την ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων το 2006

 • Αδυναμίες επικουρικών ελέγχων:

 • Αδυναμίες στον σχεδιασμό των επιτόπιων ελέγχων το 2006 (συστηματική ανακοίνωση, έλλειψη οδηγιών)

 • Απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων για το άρθρο 69 στην ανάλυση κινδύνων το 2006 και το 2007

 • Έλλειψη ελέγχων ποιότητας (επιτήρησης) το 2006 και το 2007

Όταν, σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, διαπιστώνονται αρκετές ελλείψεις στο ίδιο σύστημα, τα κατ’ αποκοπή ποσά της διόρθωσης δεν είναι σωρευτικά, ενώ η πιο σοβαρή έλλειψη θεωρείται ως ένδειξη του κινδύνου που παρουσιάζει το σύστημα ελέγχου στο σύνολό του. Συνεπώς, όταν εντοπίζεται μία ή περισσότερες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους και τους επικουρικούς ελέγχους, ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι τελευταίοι για το Ταμείο αντισταθμίζεται από μια δημοσιονομική διόρθωση που αντιστοιχεί σε (μία ή περισσότερες) ελλείψεις των βασικών ελέγχων. Συνεπώς, η δημοσιονομική διόρθωση ύψους 5% για το έτος υποβολής αιτήσεων 2006 δικαιολογείται και θα διατηρηθεί, ενώ προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ύψους 2% για το έτος 2007.

Οργανισμός πληρωμώνΘέση προϋπολογισμούΤύπος διόρθωσηςΝόμισμαΔιορθωμένο ποσόΟικονομικό έτος 2007GR01

050302360000014

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-418.729,14*

Οικονομικό έτος 2008GR01

050302360000014

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-16.045,39

GR01

050302360000024

κατ’ αποκοπή 2%

ευρώ

-125.128,34

Οικονομικό έτος 2009GR01

050302360000014

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

+64,83

GR01

050302360000024

κατ’ αποκοπή 2%

ευρώ

-23.367,16

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

-583.205,20Οργανισμός πληρωμώνΘέση προϋπολογισμούΤύπος διόρθωσηςΝόμισμαΔιορθωμένο ποσόΟικονομικό έτος 2007GR01

050302360000014

Εφάπαξ

ευρώ

-1.246.345,92


?


---tariximizden-bir-7.html

---thesis-pdf-aland-3.html

---u-shalyapina-bila.html

---vaqif-bhmnli-bel-yaxd.html

---xalqing--baxting-.html


Цикорий Обыкновенный - Cichorium Intybus L - Семейство Астровые, Сложноцветные Asteraceae Или Compositae
Elaziğ Belediyesi Kent Meydani I Mimari, Peyzaj Ve UlaşIm DüZenleme Ulusal Mimari Proje YarişMasi
Açik Ihale Usulü İLe Yapilacak Hizmet - SəHifə 28
Borrador: DocumentacióN Previa Para Su AnáLisis - Bet 11
Кодекс І Кодек С Республики Казахстан қАзақСтан Республикасының ҚЫлмыстық-Процестік Кодексі - Бет 40
KəXRİ ValehoğLu Qarapapaqlar - SəHifə 40
Redaktor: Bdu-Nin Genetika Və TəKamüL TəLim KafedrasıNıN Biologiya ElmləRi - SəHifə 2
=#=# Тест-Контроль По Рентген-Лабораторному Делу
3 Аэрация Жилой Застройки Аэрация Организованный Естественный Воздухообмен
Microsoft Word H. Eliyev 21 Cild Haz?R Doc - SəHifə 44