1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون… - Ислам Дини Терроризмин ялейщинядир

səhifə7/10
tarix01.11.2017
ölçüsü3.39 Mb.

و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون…

Allah təala buyurmuşdur:

«B

ə

lk

ə

,

(indiyə qədər)

zay etdiyim

ö

m­r

ü

m m

ü

qabilind

ə

yax

şı

bir i

ş

g

ö

r

ü

m!

(Yaxud, bu günə qədər tərk etdiyim imana qayıdıb saleh bir əməl edim!)

Xeyr, bu onun dediyi bo

ş

(faydasız)

bir s

ö

zd

ü

r. Onlar

ı

n

ö

n

ü

nd

ə

dirilib

(haqq-hesab üçün Allahın hüzurunda)

duracaq­la­r

ı

g

ü

n

ə

(qiyamət gününə)

q

ə

d

ə

r mane

ə

(öldükdən sonra qiyamətədək qalacaqları bərzəx aləmi)

vard

ı

r».

122
Ey insan! Qəbrini nurla dolduracaq saleh əməllər etməyə çalış. Quran oxu, valideynlərinin üzünə ağ olma, yetimlərin qayğısına qal, qonşu­na əziyyət vermə və namazlarını vaxtında qıl.

كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قير بكى حتى يبل لحيته

,

فسئل عن ذلك و قيل له

:

تذكر الجنة و النار فلا تبكي

!

و تبكي إذا وقفت على قير؟ فقال

: "

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

: "

إن القبر أول منازل الآخرة

,

فإن نجا منه فما بعده أيسر منه

,

و إن لم ينج منه فما بعده أشد منه

"


Osman bin Affan (Allahdan ondan razı olsun!) qəbrin yanında duranda saqqalı yaş olana qədər ağlayardı. Ona bir nəfər: cənnət və cəhən­nəm haqqında eşitdiyində ağlamır­san, amma qəbrin yanında duranda ağlayırsan, deyir.

Osman bin Affan cavabında, Peyğəm­bər­dən (s.ə.v.) belə bir hədis eşitmişəm demişdir: “Qəbir axirətin birinci mənzilidir, kim qəbirdə sorğu-sual imtahanından keçərsə, ondan sonrakı sorğu –sual daha asandır, yox kim bundan keçməzsə, sonrakı isə daha çətindir”.123


قال مجاهد

:

"

أول ما تكلم ابن آدم حفرته فتقول

:

أنا بيت الدود و بيت الوحدة و بيت الظلمة

,

هذا ما أعددت لك فما أعددت لي؟

Mucahid demişdir: “İnsan qəbrə qoyuldu­ğunda onunla birinci qəbri danışar. Qəbir belə deyər: “Mən qurdlar, təklik, zülmət qaranlıq evıyəm. Bu mənim sənin üçün hazırladığımdır, bəs sən mənim üçün nə hazırlamısan?”.


كان أبو الدرداء يقعد إلى القبور, فقيل له في ذلك فقال: أجلس إلى قوم يذكروني معادي , و إذا قمت لم يغتابوني
Əbu–Dərda (Allah ondan razı olsun!) qəbirstanlığa getdiyində qəbrin yanında oturardı. Əbu-Dərda: “Elə bir qövmün yanın­da otururam ki, mənə axirəti yada salır və qalxıb getdiyimdə də arxamca qeybət etmirlər”- deyərdi.

و كان الربيع بن خثيم قد حفر في داره قبرا

,

فكان إذا وجد في قلبه قسوة دخل فيه فاضطجع و مكث ما شاء الله ثم يقوا

"

رب

Qiyamətin şiddəti

قال الله تعالى:

و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون


Allah təala buyurmuşdur:

«Sur

(birinci dəfə) ç

al

ı

nacaq, Allah

ı

n g

ö

yl

ə

rd

ə

v

ə

yerd

ə

olan ist

ə

diyi kims

ə

l

ə

rd

ə

n

(Cəbrail, Mikail, Əzrail və İsrafildən, yaxud ərşi daşıyan mələklərdən və ya müsəlman şəhidlərin­dən)

ba

ş

qa, d

ə

rhal ham

ı

y

ı

x

ı

l

ı

b

ö

l

ə

c

ə

k. Sonra bir daha

ç

al

ı

nan kimi onlar

(qəbirlərindən)

qalx

ı

b

(Allahın əmrinə)

m

ü

nt

ə

zir olacaqlar!».

124


Ey insan, səni rəbbinin yolundan nə azdırmışdı? Nə üçün tövbə qapıları üzünə bağ­lanmışdır? Heç bu gün haqqında fikirləşmiş­dinmi? Elə zənn edirdin ki, bu gün gəlməyəcək. Amma gəldi.

قال الله تعالى

:

اقترب للناس حسابهم و هم في غفلة معرضون

,

ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه و هم يعلمون لاهية قلوبهم


Allah təala buyurmuşdur:

«

İ

nsanlar

ı

n haqq-hesab vaxt

ı

(qiyamət günü)

yax

ı

nla

ş

d

ı

, onlar is

ə

h

ə

l

ə

d

ə

q

ə

fl

ə

t i

ç

ind

ə

dirl

ə

r v

ə

(qiyamətə inanmaqdan) ü

z d

ö

nd

ə

rirl

ə

r».

125


عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

:

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا

.

قلت

:

يا رسول الله

:

النساء و الرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال

:

يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض


Aişə (Allah ondan razı olsun!) peyğəm­bərdən (s.ə.v.) eşitdiyini rəvayət etmişdir. Peyğəmbər (s.ə.v.) demişdir: “İnsanlar qiya­mət günü çılpaq, ayaq yalın həşr olunacaqlar. Aişə (Allah ondan razı olsun!): “Ey Allahın rəsulu, qadınlar və kişilər bir birilərinəmi baxa­caqlar?”- soruşduqda Peyğəmbər (s.ə.v.) cabaında: “Ey, Aişə insanlar o gün elə bir vəziyyətdə olacaqlar ki, bir-birilərinə baxmaq haqqında belə düşünməyəcəklər”- demiş­dir”.126
Bu elə bir əzəmətli gündür ki, insanlar çılpaq və ayaq yalın hesaba çəkilmək üçün həşr olunacaqlar, amma buna baxmayaraq bir-birilərinə baxmaq haqqında düşünməyəcək və hər kəs cənnətə və ya cəhənnmə düşəcəyi haqqında fikirləşəcək. Necə bir birilərinə baxsınlar ki, bü gün bəziləri üzü üstə, bəziləri qarnı üstündə sürünərək məhşər meydanına gətiriləcəklər. Heç kimsənin dönüb yanındakına baxmasına qüdrəti olmayacaq. Bu gün bir çox üzlər güləcək və bir çox üzlər isə üzüləcək. Bu gün ən böyük həsrət və peşmançılıq günüdür. Çünki insanın önündə iki yol olacaq. Cənnətə və ya cəhənnəmə gedən yol.

Bu əzəmətli gün haqqında Uca Allah buyurmuşdur:


يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيئ عظيم

,

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب الله شديد


«Ey insanlar! R

ə

bbinizd

ə

n qorxun.

(Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin, yalnız Ona ibadət və itaət edin).

H

ə

qiq

ə

t

ə

n, qiyam

ə

t g

ü

n

ü

n

ü

n

(axır saatın)

z

ə

lz

ə

l

ə

si d

ə

h

şə

tli

ş

eydir! Onu g

ö

r

ə

c

ə

yiniz g

ü

n h

ə

r bir

ə

mzikli qad

ı

n

ə

mizdirdiyi u

ş

a

ğı

n

ı

unudar, h

ə

r bir hamil

ə

qad

ı

n bari-h

ə

mlini

(vaxtından əvvəl)

yer

ə

qoyar

(uşaq salar). İ

nsanlar

ı

s

ə

rxo

ş

g

ö

r

ə

rs

ə

n, halbuki onlar s

ə

rxo

ş

deyill

ə

r. Ancaq Allah

ı

n

ə

zab

ı

ç

ox

ş

idd

ə

tlidir!».

127


Ey bu mənzərəni unudan insan! Düşün, bu o gündür ki, insanlar etdiyi günahlarına görə illərlə ayaq üstündə, ac–susuz, tərin içərisində hesaba çəkiləcək anı gözləyəcəklər. Onlardan bəziləri: “Ey rəbbim, məni bu sıxıntıdan qurtar, daha sonra hara istərsən göndər”- deyəcəkdir. Hansı ki, onkarı hesab anı gözləyir və hesabdan sonra isə cənnətə, yoxsa cəhənnəməmi gedəcəyini bilmir.

O gün insanlar günəşin altında əlli min il gözləyəcək və: “Ey Rəbbimiz, bizə gözləmək üçün kölgə ver, haradadır kölgə”- deyərərək yalvaracaqlar. Hanı kölgə, haradadır kölgə?

Mələklər də onlara gedin o yerə, orada kölgə var deyəcək və onlar da oraya getdiyində atəşin kölgəsini görəcəklər. Atəşin elə kölgəsi ki, altında dincəlmək mümkün deyil və insanın üstünə atəş qığılcımlarını atır. Əlbbətə ki, bunun müqabilində möminlər isə kölgədə olacaqlar. Peyğəmbər (s.ə.v.) buyurmuşdur:

"

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

:

الإمام العادل

,

و شاب نشأ في عبادة الله

,

رجل قلبه معلق في المساجد

,

و رجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه

,

و رجل دعته إمرأة ذات منصب و جمال فقال إني أخاف الله

,

و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه

,

و رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه


“Yeddi sinif insan vardır ki, qiyamət günü Allahın kölgəsində olacaqlar, hansı ki, o gün Allahın kölgəsindən başqa kölgə olmaya­caqdır: Adil imam (rəhbər), Allaın ibadətlə bö­yü­yən gənc, qəlbi məscidlərə bağlı insan, bir-birilərini Allah üçün sevən iki nəfər, Allah sevgisi üzərinə dostluq edən və ayrılanda da Allah sevgisi ilə ayrılan iki nəfər, zəngin və gözəl qadın tərəfindən zinaya dəvət edilən və mən Allahdan qorxuram deyərək o dəvətdən uzaqlaşan bir kişi, sədəqə verərkən sağ əlinin verdiyi sədəqəni sol əlindən gizlədən (yəni ixlasla sədəqə verən), təklikdə olduğunda Allahı xatırlayaraq göz yaşı axıdan kişi”.128

Bu yeddi sinif insana Peyğəmbərin (s.ə.v.) Kövsər hovuzundan su ikram ediləcək, o hovuzun suyundan içən bir daha susuzluğun acısını heç vaxt dadmayacaqdır.

Peyğəmbər (s.ə.v.) buyurmuşdur:

"

حوضي مسيرة شهر و ماؤه أبيض من اللبن و ريحه أطيب من المسك

,

و كيزانه كنجوم السماء من

يشرب منه فلا يظمأ ابدا

"


“Hovuzumun uzunluğu bir aylıq məsafə, suyu süddən ağ və miskdən daha gözəl, qədəhləri göydəki ulduzlar qədərdir. Kim onun suyundan içsə, heç vaxt susamayacaqdır”129.Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


--azr-turan-2.html

--azrbaycan-mill-elmlr-5.html

--b9az00titul1-9-2.html

--bandazh-s-primeneniem.html

--biyografya-akr-epzdemir.html


Kombinatorika Osnovni Pojmi
Orta ƏSrləRdə YaşAmış AzəRbaycanli AliMLƏR - SəHifə 38
Pedaqogika, FəLsəFə, Psixologiya - D ə D ə Qorqudara ş D ı Rmalar ı •Folklor, Etnoqrafiya Və Mifologiya •Onomastika,...
560. Punctajul - B [ ] Схема Putti C [X] Схема Hilgenrei D
2. Назначить Рациональный План Обследования Больного С Различными Формами - Квалификационная Характеристика На Врачебную
7 AralıK 2007 - BaşıNı öRtenler Baskı Yolunu Seçerse Kendilerini InkâR Etmiş Olmazlar Mı?
Essentials Of. Complementary And. Alternative. Medicine EBook-Een - SəHifə 272
Сокращения: Т Кип Температура Кипения, Т Пл Температура Плавления. A Адсорбция
Otto Maria Carpeaux - SəHifə 20
Особенности Назначения Антитромботических Препаратов - Тамбовское Областное Государственное Учреждение