1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61

  Εφάπαξ διόρθωση:

  Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης πιστεύει ότι οι ακόλουθες ελλείψεις παρουσιάζουν, σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, εκτεταμένο κίνδυνο για το ταμείο, ο οποίος μπόρεσε να αξιολογηθεί πλήρως. Συνεπώς, η εφαρμογή της έκτακτης διόρθωσης είναι η καλύτερη μέθοδος για την ποσοτικοποίηση των ακόλουθων κινδύνων. Οι ελληνικές αρχές προσκόμισαν τα ποσά που παρουσιάζουν κίνδυνο για το Ταμείο.
Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Ενισχύσεις για τα βοοειδή σύμφωνα με το άρθρο 69 - Directorate-general for agriculture and rural development

səhifə7/61
tarix26.10.2017
ölçüsü3.18 Mb.

Ενισχύσεις για τα βοοειδή σύμφωνα με το άρθρο 69


  Κατ’ αποκοπή διόρθωση:

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης πιστεύει ότι σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, η εφαρμογή μιας κατ’ αποκοπή διόρθωσης δεν είναι η καλύτερη μέθοδος για την ποσοτικοποίηση του κινδύνου.

Η ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης παρατηρεί ότι γενικά εφαρμόζονται οι βασικοί έλεγχοι, αλλά όχι στον αριθμό, τη συχνότητα ή το βάθος που απαιτείται από τους κανονισμούς, γεγονός που δικαιολογεί μια διόρθωση ύψους 5%, καθώς μπορεί ευλόγως να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο διασφάλισης της κανονικότητας των αιτήσεων και ότι ο κίνδυνος για το Ταμείο ήταν σημαντικός κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 2006 και 2007. • Προσδιορίζονται οι ακόλουθες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους:

 • Περίοδος χωρίς ελέγχους κατά το 2006

 • Αδυναμίες σε σχέση με την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 69):

 • ανεπαρκείς επιτόπιοι έλεγχοι το 2006

 • αδυναμίες όσον αφορά τους διασταυρωτικούς ελέγχους με τη βάση δεδομένων για την αναγνώριση και την καταγραφή το 2006

 • αμφιβολίες για την ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων το 2006 και το 2007

 • Αδυναμίες επικουρικών ελέγχων:

 • Αδυναμίες στον σχεδιασμό των επιτόπιων ελέγχων το 2006 (συστηματική ανακοίνωση, έλλειψη οδηγιών)

 • Απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων για το άρθρο 69 στην ανάλυση κινδύνων το 2006 και το 2007

 • Έλλειψη ελέγχων ποιότητας (επιτήρησης) το 2006 και το 2007

Όταν, σύμφωνα με το έγγραφο VI/5330/97, διαπιστώνονται αρκετές ελλείψεις στο ίδιο σύστημα, τα κατ' αποκοπή ποσά της διόρθωσης δεν είναι σωρευτικά, ενώ η πιο σοβαρή έλλειψη θεωρείται ως ένδειξη του κινδύνου που παρουσιάζει το σύστημα ελέγχου στο σύνολό του. Συνεπώς, όταν εντοπίζεται μία ή περισσότερες αδυναμίες στους βασικούς ελέγχους και τους επικουρικούς ελέγχους, ο κίνδυνος που παρουσιάζουν οι τελευταίοι για το Ταμείο αντισταθμίζεται από μια δημοσιονομική διόρθωση που αντιστοιχεί σε (μία ή περισσότερες) ελλείψεις των βασικών ελέγχων.

Οργανισμός πληρωμώνΘέση προϋπολογισμούΤύπος διόρθωσηςΝόμισμαΔιορθωμένο ποσόΟικονομικό έτος 2007GR01

050302360000014

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-418.729,14*

Οικονομικό έτος 2008GR01

050302360000014

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-16.045,39

GR01

050302360000024

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

-312.820,86

Οικονομικό έτος 2009GR01

050302360000014

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

+64,83

GR01

050302360000024

κατ’ αποκοπή 5%

ευρώ

- 58.417,89

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

- 805.948,45Οργανισμός πληρωμώνΘέση προϋπολογισμούΤύπος διόρθωσηςΝόμισμαΔιορθωμένο ποσόΟικονομικό έτος 2007GR01

050302360000014

Εφάπαξ

ευρώ

-1.246.345,92
?


--index-sections-91-100-2.html

--index-sections-91-100-7.html

--insinuare-suam.html

--iroh-----------------.html

--islomiyat-tarixidir-4.html


23 23 - La MisióN Del Espiritismo
Alt Stan- - Tit-Kim Documen Qxd
İBrahim BəYİN SəYahəTnaməSİ - SəHifə 93
Port Numbers - SəHifə 44
Pulun - AzəRbaycan Respublikasi TəHSİL NaziRLİYİ
Viora Pristine Dermaabrazyon Cihazi Elmas Uçlu Hassas Peeling Sistemi
УДК 636.39: 637.11 - Сборник Научных Трудов
K A R A R - UyuşMazlik Mahkemesi Kararlari
Psixologiya 1 - SəHifə 82
8 Tn(End) Tnazirler Qxd - SəHifə 35