1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 42

ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ

səhifə16/42
tarix04.07.2018
ölçüsü20.4 Kb.

37


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ


QULAMOVA LALƏ 


HÜSEYN QIZI


667 balla Azərbaycan Diplomatik
Akademiyasının «Beynəlxalq münasi-
bətlər (tədris ingilis dilində)» ixtisası-
na qəbul olub.
Bakı şəhəri S.Məhərrəmov adına 106
saylı tam orta məktəbinin məzunudur. 

ƏLƏKBƏRLİ XAVƏR 


MƏMMƏDAĞA QIZI


667 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Beynəlxalq münasi-
bətlər» ixtisasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 35 saylı tam orta
məktəbin məzunudur. 

ƏHMƏDOVA NƏRGİZ


EHSAN QIZI


667 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Oğuz rayonu H.Babayev adına 1
saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur.

CƏFƏROV İSMƏT 


ŞİKAR OĞLU


667 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin «Maliyyə» ixtisasına
qəbul olub.
Ağdam rayonu 47 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.

ABBASOV QİSMƏT 


ƏLİ OĞLU


665 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Ağstafa rayonu Texniki-humanitar
təmayüllü liseyin məzunudur.

HADİZADƏ ABDULƏLİ


ETİBAR OĞLU


665 balla Azərbaycan Diplomatik
Akademiyasının «Biznesin idarə
edilməsi (tədris ingilis dilində)» ixti-
sasına qəbul olub.
Şəki rayonu 11 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.

İSGƏNDƏROV ORXAN


ELMAN OĞLU


664 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri «İstedad» liseyinin
məzunudur.

ABBASOV SAMİR 


KAMİL OĞLU


664 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Maliyyə» ixtisasına qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin məzunudur.

HÜSEYİNSOY RƏHİM 


NAİL OĞLU


664 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Naxçıvan türk liseyinin məzunudur.

MAHMUDLU SƏBA 


MƏMMƏD QIZI


662 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Şəki rayonu 18 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.

ƏSKƏRLİ ORXAN 


TAPDIQ OĞLU


662 balla Azərbaycan Diplomatik
Akademiyasının «Beynəlxalq münasi-
bətlər (tədris ingilis dilində)» ixtisası-
na qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri Təbiət elmləri
təmayüllü gimnaziyanın məzunudur.

ŞİRİNLİ CAVİD 


FİRDOVSİ OĞLU


662 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Bakı özəl türk liseyi Quba filialının
məzunudur.

38


ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ


II QRUP


SÜLEYMANOV ELÇİN 


ƏLİ OĞLU


662 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Ağstafa rayonu Texniki-humanitar
təmayüllü liseyin məzunudur.

BEYDULLAYEVA FİDAN


RAMİZ QIZI


662 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin «Maliyyə» ixtisasına
qəbul olub.
289 saylı tam orta məktəb – «Zəngi»
liseyinin məzunudur. 

MƏMMƏDLİ SAHİL 


MƏMMƏD OĞLU


660 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Ə.Mahmudov adına Şərur türk
liseyinin məzunudur.

ƏSGƏRLİ CEYHUN 


RAUF OĞLU


660 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Biznesin idarə edilməsi» ixtisasına
qəbul olub.
Akademik Z.Əliyeva adına tam orta
məktəbin məzunudur.

İSKƏNDƏROV KƏNAN


ETİBAR OĞLU


660 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Dövlət və bələdiyyə
idarəetməsi» ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 244 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

SALAYEVA TAHİRƏ 


MAHİR QIZI


660 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Menecment» ixti-
sasına qəbul olub.
Kürdəmir rayonu 6 saylı şəhər tam
orta məktəbinin məzunudur. 

MUSTAFABƏYLİ MEHDİ


MƏMMƏD OĞLU


659 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Dövlət və bələdiyyə
idarəetməsi» ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 157 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

KAZIMOV KAZIM 


YAVƏR OĞLU


657 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin «Dünya iqtisadiyyatı»
ixtisasına qəbul olub.
Salyan rayonu Humanitar fənlər
təmayüllü 1 saylı məktəb-liseyin
məzunudur.

ƏHMƏDLİ RƏŞAD 


ƏSLAN OĞLU


657 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin «Maliyyə» ixtisasına
qəbul olub.
Bakı şəhəri 146 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

HƏMZƏYEV MƏHƏMMƏD


MƏMMƏD OĞLU


657 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Dövlət və bələdiyyə
idarəetməsi» ixtisasına qəbul olub.
Zaqatala rayonu Humanitar təmayül-
lü gimnaziyanın məzunudur.

MƏHƏRRƏMZADƏ RAHİB


RƏHMAN OĞLU


657 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Beynəlxalq münasibətlər» ixtisasına
qəbul olub.
Bərdə rayonu Akademik Z.Əliyeva
adına Texniki təmayüllü məktəb-
liseyin məzunudur. 

QƏŞƏMLİ VASİF ASİF OĞLU


656 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Dünya iqtisadiyyatı» ixtisasına
qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri «İstedad» liseyinin
məzunudur.

:

600 -> pdf
600 -> Maar die nacht werd
pdf -> N11-1-ci qrup Layout 1
600 -> Russia 100419 Basic Political Developments
pdf -> Mәnim sizә tövsiyәm ondan ibarәtdir ki, orta mәktәbdә necә oxumusunuz, elә dә davam edin


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


-q--abbasov---shif-33.html

-q--abbasov---shif-38.html

-q--abbasov---shif-7.html

-q-x-h---szn-atomlar-olan.html

-qaz---microsoft-word.html


Kul Tigin Bitigi - Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Instituti «Ijtimoiy Fanlar» Kafedrasi. Milliy Istiqlol G
Отличия Рекламы И Паблик Рилейшнз - Основы Рекламы
Психолагния - Толковый Словарь Психиатрических Терминов
Microsoft Word Aile Mecellesi Doc - SəHifə 6
Quinta Parte - La Copa Dorada
Глава 7 - Лорен Оливер Прежде Чем Я Упаду
Geomyda (=Nicoria) Tricarinata - ZAŁĄCznik A
Russia Cup Finals By Soccer Library 1 Rank Club Winner Runner-Up
13. Fejezet - A TÁJÉKOZÓDÁS (ORIENTATIO) ZAVARAI - Tabularium Psychiatriae
Www.Ziyouz.Com - Tarjima Haqida