1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 42

ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ

səhifə24/42
tarix04.07.2018
ölçüsü20.4 Kb.

55


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ


ƏLİYEVA MEHRİBAN 


CAVİD QIZI


600 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin «Maliyyə» ixtisasına
qəbul olub.
Babək rayonu B.Əliyev adına Qahab
kənd tam orta məktəbinin
məzunudur. 

QASIMOV HƏMİD 


İLQAR OĞLU


600 balla Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin «Maliyyə» ixtisasına
qəbul olub.
Gəncə şəhəri 24 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.

ƏLƏKBƏRLİ RÜFƏT 


UMUDVAR OĞLU


600 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Beynəlxalq münasibətlər» ixtisasına
qəbul olub.
Beyləqan rayonu N.M.Allahverdiyev
adına 1 saylı şəhər tam orta mək-
təbinin məzunudur.

ÉÖÊÑßÊ ÍßÒÈÚß


ÝÞÑÒßÐÌÈØ ÀÁÈÒÓÐÈÉÅÍÒËßÐ


III ÃÐÓÏ


MURADBƏYLİ ELGİZ


ELMAR OĞLU


695 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Hüquqşünaslıq» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 276 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

ƏLİZADƏ NURLAN 


AZƏR OĞLU


690 balla xüsusi təyinatlı ali təhsil
müəssisəsinə qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri Təbiət elmləri
təmayüllü gimnaziyanın məzunudur.

ŞƏRİFOVA KÖNÜL 


NAZİM QIZI


690 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 249 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

HÜSEYNLİ AQİL 


SAMİ OĞLU


685 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Hüquqşünaslıq» ixtisasına qəbul
olub.
Texniki-humanitar liseyin məzunudur.

QURBANOVA ÜLVİYYƏ


FUAD QIZI


685 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı türk liseyinin məzunudur.

ABUZƏRLİ ŞƏHRİYAR


NAMİQ OĞLU


680 balla xüsusi təyinatlı ali təhsil
müəssisəsinə qəbul olub.
Gəncə şəhəri M.Müşfiq adına 14
saylı şəhər tam orta məktəbinin
məzunudur. 

56


ÁÈËÈÊ ÉÀÐÛØÛÍÛÍ ÞÍÚÖËËßÐÈ


III QRUP


HƏSƏNOVA SARA 


ƏSLAN QIZI


680 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 15 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.

ƏLİZADƏ GÖVHƏR


VİLAYƏT QIZI


675 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Hüquqşünaslıq» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 287 saylı «Zəkalar»
liseyinin məzunudur.

ƏHMƏDOV EROL 


ƏKBƏR OĞLU


675 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Naxçıvan türk liseyinin məzunudur.

TAĞIYEVA ŞƏBNƏM 


SADIQ QIZI


675 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 286 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

ƏLƏKBƏRLİ FƏRİDƏ 


ƏLİ QIZI


675 balla «Qafqaz» Universitetinin
«Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (ingilis
dili və ədəbiyyatı)» ixtisasına qəbul
olub.
Tovuz rayonu E.Məmmədov adına
Aşağı Öysüzlü kənd tam orta mək-
təbinin məzunudur.

MƏMMƏDLİ ƏZİZ 


HƏBİB OĞLU


675 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Hüquqşünaslıq» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı özəl türk liseyinin məzunudur.

TALIBOVA MƏRYAM 


ELDAR QIZI


675 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 84 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

ABDULLAYEV RAMAZAN


ŞAHİN OĞLU


675 balla Naxçıvan Dövlət
Universitetinin «Hüquqşünaslıq» ixti-
sasına qəbul olub.
Babək rayonu Y.Sadiqov adına
Yarımca kənd tam orta məktəbinin
məzunudur.

BABAZADƏ İLKİN 


QORXMAZ OĞLU


672 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Qəbələ rayonu Həmzəlli kənd tam
orta məktəbinin məzunudur.

MƏMMƏDOVA NİGAR


MOBİL QIZI


671 balla Azərbaycan Dillər
Universitetinin «Tərcümə
(Azərbaycan-ingilis)» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 286 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

SƏLİMZADƏ XƏZƏR 


HÜMBƏT OĞLU


670 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Şəki rayonu 11 saylı şəhər tam orta
məktəbinin məzunudur.

MURSAQULOV RUSLAN


AVTANDİLOVİÇ


670 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Hüquqşünaslıq» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 72 saylı məktəb-liseyin
məzunudur.

57


ÒßÙÑÈËß ÃÀÉÜÛ ÝßËßÚßÉÈÌÈÇß ÃÀÉÜÛÄÛÐ


MÖVSÜMOV TEYMUR


NAZİM OĞLU


670 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Hüquqşünaslıq» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri 94 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

MƏHƏRRƏMOV MÜSEYİB


YAQUB OĞLU


670 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri Texniki və təbiət
elmləri təmayüllü liseyin məzunudur.

QULİYEVA ZƏRİFƏ 


ELŞAD QIZI


670 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı Türk liseyinin məzunudur.

MAQSUDOVA GÜLMİRƏ


AYDIN QIZI


666 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Sumqayıt şəhəri 4 saylı tam orta
məktəbin məzunudur.

CƏBRAYILOVA FƏRİDƏ


RÖVŞƏN QIZI


666 balla Bakı Dövlət Universitetinin
«Hüquqşünaslıq» ixtisasına qəbul
olub.
Bakı şəhəri Bağça-məktəb-lisey kom-
pleksinin məzunudur.

BABAYEV KAMAL 


YUNİS OĞLU


666 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Gəncə Azərbaycan-Türkiyə özəl
liseyinin məzunudur.

TƏBRİZ RAUF


666 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 257 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

ŞƏRİFOV SARVAN 


ŞƏRİF OĞLU


666 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Sabirabad rayonu Balahəşimxanlı
kənd tam orta məktəbinin
məzunudur.

ƏLİYEV BABƏK 


XIDIR OĞLU


666 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 141 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

BAYRAMOVA LEYLA


MİKAYIL QIZI


665 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Qazax rayonu A.Əmilov adına Daş
Salahlı kənd 1 saylı tam orta mək-
təbinin məzunudur.

CƏLİLOVA FİRUZƏ 


ARZU QIZI


665 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Bakı şəhəri 59 saylı tam orta mək-
təbin məzunudur.

RÜSTƏMLİ NURANİ


MƏDƏD OĞLU


665 balla Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının «Hüquqşünaslıq»
ixtisasına qəbul olub.
Balakən rayonu Texniki-humanitar
təmayüllü liseyin məzunudur.

:

600 -> pdf
600 -> Maar die nacht werd
pdf -> N11-1-ci qrup Layout 1
600 -> Russia 100419 Basic Political Developments
pdf -> Mәnim sizә tövsiyәm ondan ibarәtdir ki, orta mәktәbdә necә oxumusunuz, elә dә davam edin


Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?