13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Келісімнің осы бөлімінің 12-тармағында көрсетілген барлық құжаттарды алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде және ұсынылған құжаттарға ескертулер болмаған жағдайда Қаржы агенті өз тарапынан, көрсетілген Келісімге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Кепілдік беру шартының жобасын ресімдейді және оған қол қояды және оны Банкке жолдайды.

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«17. Шығарылған кепілдіктер үшін төлеу мақсатында жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі кезекті жылдың басында кредиттерге кепілдік беру үшін бөлінген нысаналы трансферттердің 50 %-ын Қаржы агентіне аударады.

Нысаналы трансферттердің қалған бөлігі Қаржы агентіне Кепілдік беру шарттарының жасалуына қарай Қаржы агентіне жылдың басында аударылған қаражаттың бірінші жартысы толық игерілгеннен кейін былайша аударылады:

1) Кепілдік беру шартын жасасқаннан кейін Қаржы агенті тиісті хабарламаны жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне жолдайды;

2) жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі Қаржы агентінен Кепілдік беру шартын жасасу туралы хатты алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде кепілдік беру сомасының 20 %-ы мөлшеріндегі қаражатты Қаржы агентінің ағымдағы шотына аударуды жүзеге асырады.»;

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«18. Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі кредит сомасы 60 млн. теңгеден асатын жобалар бойынша құжаттарды қабылдайды және осы жобаларды ӨҮК қарауына жасалатын Кепілдік беру шарттары бойынша Қаржы агентіне төлеу үшін бөлінген бюджеттік қаражат шегінде ғана шығарады.»;

2-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«9) Қаржы агенті төлеген Банк талаптарының көлемі Қаржы агентінің кепілдігімен қалыптастырылған кредиттік қоржын көлемінің 8 (сегіз) %-ы шегінен асқан кезде ЖКС жобаларын қарауды және кепілдіктер беру шарттарын жасауды тоқтата тұру.»;

«Мониторинг» деген 6-бөлімде:

мынадай мазмұндағы 7-17-тармақпен толықтырылысын:

«7-1. Қаржы агенті жасаған мониторингілік есептерді Банк, ЖКС алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде келіседі және оған бұрыштама қояды.»;

көрсетілген Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге 4, 5 және 6-қосымшалар осы қаулыға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

3. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 наурыздағы № 357 қаулысында:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне Қаржы лизинг шарттары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау қағидаларында:

«Жалпы ережелер» деген 1-бөлімде:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қаржы агентінің қызметтеріне Уәкілетті орган 004 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде көрсететін оператор мен қаржылық агент көрсететін қызметтерді төлеу» республикалық бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен төлейді.»;

«Терминдер мен анықтамалар» деген 2-бөлімде:

мына:


«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Экономикалық даму

және сауда министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму

министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»;

мына:


«Жұмыс орган

«Қазақстан Республикасы Экономикалық даму

және сауда министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту

комитеті» мемлекеттік мекемесі»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Жұмыс органы

«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму

министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту

комитеті» мемлекеттік мекемесі;»;

«Субсидияларды беру шарттары» деген 3-бөлімде:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Мынадай:

1) акцизделетін тауарларды шығаруды көздейтін жобаларды іске асыру үшін жасалған;

2) Даму Банкінен басқа, Мемлекеттік даму институттары тікелей лизинг берушісі болып табылатын;

3) өз қызметін тау-кен өнеркәсібінде жүзеге асыратын кәсіпкерлердің;

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1771 қаулысына сәйкес Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесіне енгізілген кәсіпкерлердің металлургия өнеркәсібінде жұмыс істейтін кәсіпкерлердің;

5) сыйақы ставкасы бюджеттік қаражат есебінен арзандатылған қаржы лизингі шарттары субсидиялауға жатпайды.»;

15, 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«15. Жаңа Қаржы лизингі шарттарына кәсіпкерлер Лизингтік компаниялармен/Банктермен/Даму Банкімен жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ экономиканың басым секторларында өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыруға ӨҮК-ге жобаларды шығаруға дейін жыл ішінде бұрын жасалған Қаржы лизингі шарттары да жатады.

16. Сыйақы ставкасын субсидиялау жүзеге асырылып жатқан Қаржы лизингі шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 4,5 млрд. теңгеден аспайды және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың Қаржы лизингі шарты бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

750 млн. теңгеден 4,5 млрд. теңгеге дейінгі кредиттер/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қолданыстағыларға қатысты кемінде 10 % жаңа (тұрақты) жұмыс орындарын құру шартымен жүзеге асырылады.

Бұл ретте, жаңа құрылатын жұмыс орындарының 50 %-ын халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жастар үшін құру ұсынылады.

Кредиттер сомасы 1,5 млрд. теңгеден асатын жобалар бойынша индустрияландыру картасына енгізілген жобалар сыйақы ставкасын субсидиялауға жатады.

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«18. Қаржы лизингі шарттары бойынша субсидиялау мерзімі 10 (он) жылға дейін ұзарту мүмкіндігімен 3 (үш) жылға дейін құрайды. Бір жоба бойынша бірнеше Субсидиялау шарты жасалатын жағдайда, субсидиялаудың жалпы мерзімі Қаржы агенті бірінші Субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

Кәсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі Қаржы агенті қайта қаржыландыру жүзеге асырылған Лизингтік компанияда/кредитор Банкте бірінші Субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

3 (үш) жыл өткеннен кейін Субсидиялау шартының қолданыс мерзімін ұзарту ӨҮК мақұлдаған сәтте республикалық бюджеттен субсидиялауға арналған қаражат болған кезде ғана Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі хатының негізінде ӨҮК шешімімен мақұлданады. Хатқа кәсіпкерді субсидиялау мерзімін ұзарту туралы Лизингтік компанияның/Банктің/Даму Банкінің шешімі қоса беріледі.»;

«Субсидиялар беру үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимыл тәртібі» деген 4-бөлімде:

25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«25. Оң шешімі бар кәсіпкер жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне кәсіпкердің өтініш-сауалнамасымен (Ынтымақтастық туралы келісімде көзделген нысан бойынша) бірге жүгінеді, оған мынадай құжаттарды қоса береді:

1) кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

2) лицензия – егер қызмет түрі лицензияланатын болса (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

3) жарғы, кұрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай құжаты талап етілмейді). Акционерлік қоғам қосымша акциялар шығару проспектісін және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді (тіркеушінің мөрімен/қолымен расталған) ұсынады;

4) жүгінген күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген салық комитетінен бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқтығы туралы анықтама;

5) Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін шарттарда Лизингтік компанияның/Банктің/Даму Банкінің Қаржы лизингі шартын жасау мүмкіндігі/кәсіпкердің Қаржы лизингі шарты бойынша сыйақы ставкаларын төмендету туралы оң шешімі бар хаты.»;

мынадай мазмұндағы 26-1-тармақпен толықтырылсын:

«26-1. ӨҮК жобаларды тиісті жылы субсидиялау үшін бюджеттік қаражат болған жағдайда ғана қарайды.»;

28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«28. Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі ӨҮК мүшелері хаттамаға қол қойғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизингтік компанияға/Банкке/Даму Банкіне және Қаржы агентіне ӨҮК хаттамасының көшірмесін жолдайды.

ӨҮК шешімінің қолданылу мерзімі ӨҮК шешім қабылдаған күннен бастап 6 (алты) ай.»;

«Субсидиялау тетігі» деген 5-бөлімде:

31-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қаржы агенті:

үлгі жобалар бойынша Лизингтік компаниядан/Банктен/Даму Банкінен Субсидиялау шартын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

айрықша шарттары бар жобалар бойынша Лизингтік компаниядан/Банктен/Даму Банкінен Субсидиялау шартын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жасайды.

Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі осы Қағидалардың 31-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімде Субсидиялау шартын уақытылы жасаспаған жағдайда, онда Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі кідіру себептерін түсіндіріп, Қаржы агенті мен Бағдарлама Үйлестірушісін ресми хат арқылы хабардар етеді.»;

31-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«31-1. Қаржы лизингі шартының және/немесе Субсидиялау шартының талаптары ӨҮК шешіміне және/немесе Бағдарлама талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қоймайды. Бұл ретте, Қаржы агенті Бағдарлама Үйлестірушісін, Лизингтік компанияны/Банкті/Даму Банкін және кәсіпкерді хабардар етеді.

Бағдарлама Үйлестірушісі, Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі ескертулерді жойған жағдайда, Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қояды.

Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі, Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің ескертулерімен келіспеген жағдайда, Бағдарлама Үйлестірушісі жобаны Жұмыс органына келісуге жолдайды.

Жұмыс органы қарау нәтижелері бойынша кәсіпкерді субсидиялау мүмкіндігі немесе субсидиялаудан бас тарту туралы шешімді келіседі. Келісу нәтижелерін тиісті хатпен Қаржы агентіне жолдайды (бұл ретте, көшірмеде жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісін, Лизингтік компанияны/Банкті/Даму Банкін және кәсіпкерді көрсетеді).»;

32-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«32. Субсидиялау шарты оған Кәсіпкер, Банк/Даму Банкі және Қаржы агенті қол қойған күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте субсидиялау мерзімінің басталуы Субсидиялау шартында Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қойған күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күнге дейін белгіленуі мүмкін.»;

34-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«34. Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қойғаннан кейін субсидияларды төлейді. Субсидиялар тиісті жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісінен қаражат болған кезде төленеді.»;

37 және 38-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«37.-Жергілікті деңгейдегі бағдарлама үйлестірушісі Сыйақы ставкаларын субсидиялау үшін көзделген қаражат түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қаржы агентіне олардың арасында тиісті қаржы жылында жасалатын Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдендіру туралы шартқа сәйкес Қаржы агенті көрсеткен шотқа қаражатты аударуды жүзеге асырады. Бұдан кейінгі төлемдер Қаржы агентінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

38. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды Қаржы агенті Төлем агенті-Банкте ашылған Лизингтік компанияның шотына/ Банктегі /Даму Банкіндегі ағымдағы шотқа Субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін Қаржы агенті Лизингтік компанияға/Банкке/Даму Банкіне хабарлама жібереді. Хабарламада Лизингтік компанияның/Банктің атауы, өңір, кәсіпкердің атауы, субсидиялар сомасы және төлем жүзеге асырылатын кезең көрсетіледі.

Төлем агенті-Банк/Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау сомаларын Лизингтік компанияның шотынан/Қаржы агентінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Төлем агенті-Банктің/Банктің/Даму Банкінің шоттардағы қаражаттан жалпы ағымдағы қалдықтарды есептен шығаруға құқығы жоқ.»;

мынадай мазмұндағы 40-1-тармақпен толықтырылсын:

«40-1. Кәсіпкер субсидиялар сомасын дербес төлеген жағдайда, кейін Қаржы агенті қаражатты өтеген кезде Төлем агенті-Банк/Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің хабарламасы негізінде субсидиялардың тиісті сомасын есептен шығаруды жүргізеді.»;

41-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Кәсіпкердің қатарынан 2 (екі) және одан да көп рет Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі алдындағы лизингтік төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерін орындамауы.»;

44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«44. Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі қолданыстағы Қаржы лизингі шартының талаптарын өзгерткен жағдайда, Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі тиісті хатпен Бағдарлама Үйлестірушісін хабардар етеді, ол 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қолданыстағы қаржыландыру шарттарына өзгерістер бойынша шешім қабылдайды және жүргізілген қаржыландыру шарттарының өзгерістерін хатпен келіседі немесе келісуден бас тартады (бұл ретте, хаттың көшірмесінде Қаржы агентін көрсетеді).

Бұл ретте, жүргізілген қаржыландыру шарттарының өзгерістері (келісуден бас тарту) келісу хатында айқын көрсетілуі тиіс.»;

«Субсидиялауды тоқтата тұру, тоқтату және қалпына келтіру тәртібі» деген 6-бөлімде:

49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«49. ӨҮК өткізілетін отырыс шеңберінде мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:

1) Қаржы агенті ұсынған ақпаратпен күн тәртібіне енгізілген мәселені қарайды;

2) Субсидиялауды тоқтату немесе қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте, шешімде субсидиялауды тоқтатудың/қалпына келтірудің негіздемесі көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 49-1-тармақпен толықтырылсын:

«49-1. Кәсіпкер субсидиялауды тоқтата тұруға негіз болып табылған себептерді ӨҮК отырысына дейін жойған жағдайда ӨҮК субсидиялауды қалпына келтіру туралы оң шешім қабылдайды.»;

51-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«51-2. Кәсіпкерді субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылдаған кезде Қаржы агенті тиісті хатпен кәсіпкерге, Лизингтік компанияға/Банкке/Даму Банкіне Субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарламаны жолдайды, онда Субсидиялау шартын бұзу күні мен бұзу себебін көрсетеді.

Кәсіпкерлерді субсидиялауды тоқтату туралы ӨҮК шешімі бар лизингтік мәмілелер қалпына келтіруге жатпайды.»;

51-3, 51-4, 51-5-тармақтар алынып тасталсын;

54-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«54-1. Кәсіпкерге субсидиялау тоқтатылған, кәсіпкердің лизингі бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін Қаржы агентіне 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Бұл ретте, Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі салыстыру актісінде субсидияларды нақты есептен шығару сомалары мен күндерін көрсетеді, ал Қаржы агенті субсидияларды аудару сомалары мен күндерін көрсетеді.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелін төмендету» үшінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау қағидаларында:

«Жалпы ережелер» деген 1-бөлімде: 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қаржы агентінің қызметтеріне Уәкілетті орган республикалық бюджет қаражаты есебінен төлейді.»;

«Терминдер мен анықтамалар» деген 2-бөлімде:

мына:


«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Экономикалық даму

және сауда министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму

министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»;

мына:


«Жұмыс органы

«Қазақстан Республикасы Экономикалық даму

және сауда министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту

комитеті» мемлекеттік мекемесі;»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Жұмыс органы

«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму

министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту комитеті»

мемлекеттік мекемесі;»;

«Субсидияларды беру шарттары» деген 3-бөлімде:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Мынадай:

1) акцизделетін тауарларды шығаруды көздейтін Жобаларды іске асыру үшін жасалған;

2) Даму Банкінен басқа, Мемлекеттік даму институттары тікелей лизинг берушісі болып табылатын;

3) өз қызметін тау-кен өнеркәсібінде жүзеге асыратын кәсіпкерлердің;

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы


№ 1771 қаулысына сәйкес Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесіне енгізілген металлургия өнеркәсібінде жұмыс істейтін кәсіпкерлердің;

5) сыйақы ставкасы бюджеттік қаражат есебінен арзандатылған қаржы лизингі шарттары субсидиялауға жатпайды.»;

14 және 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«Сыйақы ставкасын субсидиялау жүзеге асырылып жатқан Қаржы лизингі шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 4,5 млрд. теңгеден аспайды және онымен аффилирленген тұлғалардың/компаниялардың Қаржы лизингі шарты бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

750 млн. теңгеден 4,5 млрд. теңгеге дейінгі кредиттер/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қолданыстағыларға қатысты кемінде 10 % жаңа (тұрақты) жұмыс орындарын құру шартымен жүзеге асырылады.

Бұл ретте, жаңа құрылған жұмыс орындарының 50 %-ын халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жастар үшін құру ұсынылады.

Кредиттер сомасы 1,5 млрд. теңгеден асатын жобалар бойынша индустрияландыру картасына енгізілген жобалар сыйақы ставкасын субсидиялауға жатады.

15. Қаржы лизингі шарттары бойынша субсидиялау мерзімі 10 (он) жылға дейін ұзарту мүмкіндігімен 3 (үш) жылға дейінгі мерзімді құрайды. Бір жоба бойынша бірнеше Субсидиялау шарты жасалған жағдайда, субсидиялаудың жалпы мерзімі Қаржы агенті бірінші Субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

Кәсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі Қаржы агенті қайта қаржыландыру жүзеге асырылған Лизингтік компанияда/кредитор Банкте бірінші Субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

3 (үш) жыл өткеннен кейін Субсидиялау шартының қолдану мерзімін ұзарту ӨҮК мақұлдаған сәтте республикалық бюджеттен субсидиялауға арналған қаражат болған кезде ғана Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі хатының негізінде ӨҮК шешімімен мақұлданады. Хатқа кәсіпкерді субсидиялау мерзімін ұзарту туралы Лизингтік компанияның/Банктің/Даму Банкінің шешімі қоса беріледі.»;

«Субсиядиялар беру үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимыл тәртібі» деген 4-бөлімде:

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«22. Оң шешімі бар кәсіпкер жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне кәсіпкердің өтініш-сауалнамасымен (Ынтымақтастық туралы келісімде көзделген нысан бойынша) бірге жүгінеді, оған мынадай құжаттарды қоса береді:

1) кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (Кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

2) лицензия – егер қызмет түрі лицензияланатын болса (Кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

3) жарғы, кұрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай құжаты талап етілмейді). Акционерлік қоғам қосымша акциялар шығару проспектісін және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді (тіркеушінің мөрімен/қолымен расталған) ұсынады;

4) жүгінген күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген салық комитетінен бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқтығы туралы анықтама;

5) экспорт режимінде тауарлар/өнімдер шығаруды жүзеге асыратын кеден органының белгісі бар жүк кеден декларациясы;

6) Қазақстан Республикасының кеден аумағында өткізу пунктінде орналасқан кеден органының белгісі бар тауарды сүйемелдеу құжаттары;

7) тауарлар/өнім өндірудің жалпы көлемін растаушы құжаттар, оның ішінде соңғы есепті кезең ішінде статистика органдарына ұсынылған құжаттар;

8) Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін шарттарда Лизингтік компанияның/Банктің/Даму Банкінің Қаржы лизингі шартын жасау мүмкіндігі/Кәсіпкердің Қаржы лизингі шарты бойынша сыйақы ставкаларын төмендету туралы оң шешімі бар хаты.»;

мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:

«23-1. ӨҮК жобаларды тиісті жылы субсидиялау үшін бюджеттік қаражат болған жағдайда ғана қарайды.»;

25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«25. Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі ӨҮК мүшелері хаттамаға қол қойғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Лизингтік компанияға/Банкке/Даму Банкіне және Қаржы агентіне ӨҮК хаттамасының көшірмесін жолдайды.

ӨҮК шешімінің қолданылу мерзімі ӨҮК шешім қабылдаған күннен бастап 6 (алты) ай.»;

«Субсидиялау тетігі» деген 5-бөлімде:

29 және 29-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«29. Субсидиялау шарты оған Кәсіпкер, Банк/Даму Банкі және Қаржы агенті қол қойған күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте субсидиялау мерзімінің басталуы Субсидиялау шартында Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қойған күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.

29-1. Қаржы лизингі шартының және/немесе Субсидиялау шартының талаптары ӨҮК шешіміне және/немесе Бағдарлама талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қоймайды. Бұл ретте, Қаржы агенті Бағдарлама Үйлестірушісін, Лизингтік компанияны/Банкті/Даму Банкін және кәсіпкерді хабардар етеді.

Бағдарлама Үйлестірушісі, Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі ескертулерді жойған жағдайда, Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қояды.

Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі, Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің ескертулерімен келіспеген жағдайда, Бағдарлама Үйлестірушісі жобаны Жұмыс органына келісуге жолдайды.

Жұмыс органы қарау нәтижелері бойынша кәсіпкерді субсидиялау мүмкіндігі немесе субсидиялаудан бас тарту туралы шешімді келіседі. Келісу нәтижелерін тиісті хатпен Қаржы агентіне жолдайды (бұл ретте, көшірмеде жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісін, Лизингтік компанияны/Банкті/Даму Банкін және кәсіпкерді көрсетеді).»;

31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«31. Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қойғаннан кейін субсидияларды төлейді. Субсидиялар тиісті жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісінен қаражат болған кезде төленеді.»;

34 және 35-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«34.-Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі сыйақы ставкаларын субсидиялау үшін көзделген қаражат түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қаржы агентіне олардың арасында тиісті қаржы жылында жасалатын Бағдарлама шеңберінде субсидиялау және кепілдендіру туралы шартқа сәйкес Қаржы агенті көрсеткен шотқа қаражатты аударуды жүзеге асырады. Бұдан кейінгі төлемдер Қаржы агентінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

35. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды Қаржы агенті Төлем агенті-Банкте ашылған Лизингтік компанияның шотына/ Банктегі /Даму Банкіндегі ағымдағы шотқа Субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін Қаржы агенті Лизингтік компанияға/Банкке/Даму Банкіне хабарлама жібереді. Хабарламада Лизингтік компанияның/Банктің атауы, өңір, кәсіпкердің атауы, субсидиялар сомасы және төлем жүзеге асырылатын кезең көрсетіледі.

Төлем агенті-Банк/Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау сомаларын Лизингтік компанияның шотынан/Қаржы агентінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Төлем агенті-Банктің/Банктің/Даму Банкінің шоттардағы қаражаттан жалпы ағымдағы қалдықтарды есептен шығаруға құқығы жоқ.»;

38-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Кәсіпкердің қатарынан 2 (екі) және одан да көп рет Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі алдындағы лизингтік төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерін орындамауы.»;

41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«41. Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі қолданыстағы Қаржы лизингі шартының талаптарын өзгерткен жағдайда, Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі тиісті хатпен Бағдарлама Үйлестірушісін хабардар етеді, ол 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қолданыстағы қаржыландыру шарттарына өзгерістер бойынша шешім қабылдайды және жүргізілген қаржыландыру шарттарының өзгерістерін хатпен келіседі немесе келісуден бас тартады (бұл ретте, хаттың көшірмесінде Қаржы агентін көрсетеді).

Бұл ретте, жүргізілген қаржыландыру шарттарының өзгерістері (келісуден бас тарту) келісу хатында айқын көрсетілуі тиіс.»;

«Субсидиялауды тоқтата тұру, тоқтату және қалпына келтіру тәртібі» деген 6-бөлімде:

46-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«46. ӨҮК өткізілетін отырыс шеңберінде мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:

1) Қаржы агенті ұсынған ақпаратпен күн тәртібіне енгізілген мәселені қарайды;

2) Субсидиялауды тоқтату немесе қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте, шешімде Субсидиялауды тоқтатудың/қалпына келтірудің негіздемесі көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 46-1-тармақпен толықтырылсын:

«46-1. Кәсіпкер субсидиялауды тоқтата тұруға негіз болып табылған себептерді ӨҮК отырысына дейін жойған жағдайда ӨҮК субсидиялауды қалпына келтіру туралы оң шешім қабылдайды.»;

48-2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«48-2. Кәсіпкерді субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылдаған кезде Қаржы агенті тиісті хатпен кәсіпкерге, Лизингтік компанияға/Банкке/Даму Банкіне Субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарламаны жолдайды, онда Субсидиялау шартын бұзу күні мен бұзу себебін көрсетеді.

Кәсіпкерлерді субсидиялауды тоқтату туралы ӨҮК шешімі бар лизингтік мәмілелер қалпына келтіруге жатпайды.»;

48-3, 48-4, 48-5-тармақтар алынып тасталсын;

51-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«51-1. Кәсіпкерге субсидиялау тоқтатылған, кәсіпкердің лизингі бойынша негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін Қаржы агентіне 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Бұл ретте, Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі салыстыру актісінде субсидияларды нақты есептен шығару сомалары мен күндерін көрсетеді, ал Қаржы агенті субсидияларды аудару сомалары мен күндерін көрсетеді.».

4. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 541 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде жобаларды ұйымдастыру және іске асыру үшін мемлекеттік гранттар ұсыну қағидаларында:

«Жалпы ережелер» деген 1-бөлімде:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Жеке кәсіпкерліктің ісін жаңа бастаған субъектілеріне, жас кәсіпкерлерге, әйелдер мен мүгедектерге (бұдан әрі – Кәсіпкерлер) мемлекеттік гранттар, бөлінген грантты мақсатсыз пайдалану жағдайларын қоспағанда, Бағдарламаға 1-қосымшаға сәйкес экономиканың басым секторларында жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін өтеусіз және қайтарусыз негізде бөлінеді. »;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Гранттарды ұсыну мақсаты Бағдарламаға 1-қосымшаға сәйкес экономиканың басым секторларында жаңа бизнес-идеяларды іске асыруды жоспарлап отырған жеке кәсіпкерлерді қолдау болып табылады.»;

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде
жобаларды ұйымдастыру және іске асыру үшін мемлекеттік
гранттар ұсыну тәртібі» деген 3-бөлімде:

«Гранттарды ұсыну тәртібінде»:

9-тармақ мынадай редакция жазылсын:

«9. Бағдарламаға 1-қосымшаға сәйкес экономиканың басым секторлары шеңберінде қызметін жүзеге асыратын, осы Қағидалардың 17-тармағына сәйкес конкурстық іріктеуге құжаттарды толық көлемде ұсынған кәсіпкерлер гранттар ұсынуға арналған конкурстық іріктеудің қатысушылары бола алады.»;

10-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Бизнес-жобаның міндетті шарттары кәсіпкердің іске асыру шығыстарын ұсынылатын Грант көлемінің кемінде 10 (он) %-ы мөлшерінде, оның ішінде жеке мүлкімен қоса қаржыландыруы болып табылады.».


Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы

№1596 қаулысына 1-қосымша


Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге

4-қосымша


©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

2013 жылғы 31 желтоқсан №1596 Астана, Үкімет Үйі Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы - бет 2

КҚО функциялары:

1) кәсіпкерлерді және кәсіпкерлік бастамасы бар халықты бизнесті мемлекеттік қолдау бағдарламалары туралы ақпараттандыру;

2) бизнесті ашу және жүргізу бойынша консультациялық және түсіндіру қызметтерін ұсыну;

3) қаржылық институттармен жұмыс шарттарын түсіндіру;

4) Оператордың оқыту бағдарламаларына қатысуға өтінімдер жинау;

5) қолданыстағы бизнесті жүргізудің мамандандырылған сервистік қызметтерін көрсетуге өтінімдер жинау.

КҚО Халыққа қызмет көрсету орталықтарының операциялық залдарында ақысыз негізде орналастырылатын болады.

КҚО құру және оның жұмыс істеуіне жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру республикалық бюджет қаражат есебінен жүзеге асырылатын болады.

КҚО қызметтерін ұсыну тетігі

1. Оператор және Жұмыс органы моноқалаларда КҚО жұмыс істеуіне, сондай-ақ шағын қалаларда және аудан орталықтарында КҚО құруға және олардың жұмыс істеуіне арналған шығыстарды қаржыландыру туралы шарттар жасасады.

2. Оператор Жұмыс органымен Шарттың шеңберінде:

1) КҚО-ға консультанттар ұсынуды;

2) КҚО консультанттарын тиісті функцияларды жүзеге асыру үшін қажетті жабдықтармен қамтамасыз етуді қамтамасыз етеді.

3. Қолданыстағы бизнесті жүргізудің мамандандырылған сервистік қызметтерін көрсету бойынша практикалық қолдау сервистік қолдау көрсету тетігінің негізінде ұсынылады.

Мобильді кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын (бұдан әрі – МКҚО) құру және оның жұмыс істеуі.

МКҚО – бұл кәсіпкерлерге және кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа ауылдарда және кенттерде «бір терезе» қағидаты бойынша бизнесті мемлекеттік қолдау құралдары бойынша ақпараттық-консультациялық және түсіндіру жұмыстарын ұсынуға бағытталған, жол жүретін арнайы жабдықталған автобустар.

МКҚО құру мақсаттары:

1) бизнесті мемлекеттік қолдау құралдарын ауылдарда және кенттерде насихаттау;

2) бизнес бастамасы бар халықты ауылдарда және кенттерде жаңа кәсіпорындар құруға ынталандыру;

3) ауылдарда және кенттерде қолданыстағы бизнесті тұрақты дамытуға жәрдемдесу.

МКҚО қызметтері қолданыстағы және ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, сондай-ақ кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа тегін көрсетіледі.

МКҚО функциялары:

1) кәсіпкерлерді және кәсіпкерлік бастамасы бар халықты бизнесті мемлекеттік қолдау бағдарламалары туралы ақпараттандыру;

2) бизнесті ашу және жүргізу бойынша консультациялық және түсіндіру қызметтерін ұсыну;

3) қаржылық институттармен жұмыс шарттарын түсіндіру;

4) Оператордың оқыту бағдарламаларына қатысуға өтінімдер жинау;

5) сервистік қолдау көрсету тетігінің шеңберінде қолданыстағы бизнесті жүргізудің сервистік мамандандырылған қызметтерін көрсету бойынша практикалық қолдау көрсету.

МКҚО құруға және оның жұмыс істеуіне жұмсалатын шығыстарды қаржыландыру Оператордың меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады.

МКҚО қызметтерін ұсыну тетігі

1. Оператордың МКҚО жол жүретін консультацияларды көрсету үшін сәуірден бастап қазанды қоса алғанда, жеті ай ішінде ауылдар және кенттер бойынша жүріп тұрады.

2. Оператор жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, ауылдар және кенттер бойынша МКҚО жол жүру кестесін жасайды.

3. Оператор МКҚО үшін консультанттарды ұсынады.

4. Оператор МКҚО негізінде жол жүру және консультациялар үшін консультанттарды ұсынуға өзге даму институттарымен ынтымақтастық туралы келісімдер жасасады.

5. Қолданыстағы бизнесті жүргізудің мамандандырылған сервистік қызметтерін көрсету бойынша практикалық қолдау сервистік қолдау көрсету тетігінің негізінде көрсетіледі.

6. Жергілікті атқарушы органдар ауылдарда және кенттерде МКҚО консультацияларының күні және уақыты туралы хабардар етеді.

7. Жергілікті атқарушы органдар консультациялар ұсыну үшін ауылдарда және кенттерде үй-жайларды қосымша қамтамасыз етеді.

Бизнес-инкубаторлар құру

Бизнес-инкубатор – бұл шағын кәсіпорындарға ресурстар мен көрсетілетін қызметтер кешенін ұсыну жолымен олардың қалыптасуы мен табысты дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған қолдау құралы болып табылады.

Бизнес-инкубаторларды құру мақсаттары:

1) шағын кәсіпорындардың қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасау;

2) шағын кәсіпкерлік субъектілерінің инновациялық белсенділігін арттыруға жәрдемдесу;

3) шағын кәсіпорындар санын көбейту, олардың тіршілік ету қабілетін арттыру.

Бизнес-инкубаторлардың функциялары:

1) шағын кәсіпкерлік субъектілерін конкурстық негізде тарту;

2) бизнес-инкубаторда орналастыру үшін шағын кәсіпкерлік субъектілерін іріктеу және олармен өзара тиімді ынтымақтастық туралы келісімдер жасасу;

3) ісін жаңа бастаған шағын кәсіпорындарды консалтингтік сүйемелдеуді жүзеге асыру;

4) қаржылық құрылымдармен және халықаралық ұйымдармен, оның ішінде жобаларды тәуекелді қаржыландыру институттарымен өзара іс-қимыл жасау арқылы әлеуетті инвесторларды іздеу;

5) ақпараттық және сарапшылық ресурстарға қолжетімділікті қамтамасыз ету;

6) табысты компаниялардағы тағылымдаманы, түрлі тақырыптар бойынша тренингтерді, тәжірибе алмасу мақсатындағы форумдарды қоса алғанда, оқыту семинарларын ұйымдастыру;

7) шағын кәсіпорындар үшін мамандарды іздеуге және жалдауға жәрдемдесу;

8) шағын кәсіпорындардың бизнес-инкубаторда дамуы туралы ақпараттық-талдамалық деректер қорын қалыптастыру.

Бизнес-инкубаторлар әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация немесе жергілікті атқарушы органдар немесе кәсіпорындар ұсынған алаңдар базасында құрылады. Бизнес-инкубаторда үй-жайды/алаңды жалдау мерзімі әрбір кәсіпкерлік субъектісі үшін үш жылдан аспайды.

Бизнес-инкубаторлар үшін өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды жеткізу жөніндегі шараларды қаржыландыру республикалық бюджет есебінен жүзеге асырылады.

бесінші бөліктің бірінші және екінші абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:

«Бизнес-Кеңесші-І» жобасы Оператордың мынаны:

кәсіпкерлік бастамасы бар халықты және кәсіпкерлерді кәсіпкерлік негіздеріне қысқа мерзімді оқытуды қамтитын стандартталған көрсетілетін қызметтер пакетін ұсынуын көздейді»;

жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Құжаттардың стандартты пакеттері «Бизнес-кеңесші-І» жобасының шеңберінде оқыту барысында, сол сияқты жеке сұрау салу негізінде қағаз және/немесе электрондық тасығыштарда ұсынылатын болады.»;

«Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді қолдау (старт-ап жобалары) шарттары» мынадай редакцияда жазылсын:

«Бизнес-Кеңесші-І» жобасын іске асыру шарттары

Жоба кәсіпкерлік бастамасы бар халықты және кәсіпкерлерді кәсіпкерлік негіздеріне оқытуға бағытталған.

«Бизнес-Кеңесші»/«Бизнес-Кеңесші-І» жобалары бойынша оқытудан өткені туралы сертификаттың болуы Бағдарламаның бірінші бағытының шеңберінде гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа қатысу және/немесе Банктер/Даму банкі кредиттері бойынша кепілдіктер алуға үміткер болу құқығын береді.

«Бизнес-Кеңесші-І» және «Бизнес-Кеңесші-ІІ» жобасын қаржыландыру республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;

«Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді қолдау (старт-ап жобалары) тетігі» мынадай редакцияда жазылсын:

«Бизнес-Кеңесші-І» жобасын іске асыру тетігі

1. Оператор жергілікті атқарушы органдарды, кәсіпкерлік бастамасы бар халықты және кәсіпкерлерді ұсынылатын қызметтердің тізбесі туралы хабардар етеді.

2. Оператор жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, оқу курстарының кестесін, қатысушылардың құрамын қалыптастырады және өтінім берушіге қызметтер көрсетілуін қамтамасыз етеді.

3. Жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны Үйлестіруші техникалық талаптар бойынша оқу өткізуге жарамды қажетті үй-жайларды тұрақты негізде беретін болады.

3-1. Оқыту Оператордың КҚКО базасында да жүргізілетін болады;

3-2. Оқытуды өткізу үшін аудан орталықтарына шығу МКҚО арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.

4. Жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны Үйлестіруші Операторға жергілікті телеарналарда кәсіпкерлік бастамасы бар халықты және кәсіпкерлерді мемлекеттік және орыс тілдерінде «Бизнес-кеңесші-І» жобасы бойынша тегін курстар туралы хабардар ететін «Бизнес-кеңесші-І» жобасы бойынша бейнероликті және жергілікті телеарналарда жүгіртпе жолдағы хабарландыру түріндегі ақпаратты ақысыз негізде орналастыруға көмек көрсетеді.»;

«Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерді қолдау (старт-ап жобалары) тетігінен» кейін мынадай мазмұндағы бөліммен толықтырылсын:

«Бизнес-кеңесші-ІІ» жобасы Оператордың мыналарды:

1) бизнесті жүргізу мен дамытудың функционалдық бағыттары бойынша (тізбеге сәйкес кәсіпкердің таңдауы бойынша) кәсіпкерлерді қысқа мерзімді оқытуды (біліктілігін арттыру);

2) кәсіпкерге қажетті оқу материалдарын (оқытудың таңдалған бағыты бойынша) және стандартты құжаттар пакетін ұсынуды;

3) ақпараттық-талдамалық қолдау мен Оператордың бизнес-порталына кәсіпкерлердің еркін қолжетімділігін ұйымдастыруды;

4) экономиканың басым салаларындағы маркетингтік зерттеулер нәтижелерін ұсынуды қамтитын стандартталған көрсетілетін қызметтер пакетін ұсынуымен кәсіпкерлерді оқытуды көздейді.

Кәсіпкерлердің біліктілігін арттыру мақсатында оларды оқыту бағыттарының тізбесін Оператор жыл сайын кәсіпкерлердің пікірлерін сұрау негізінде айқындайды.

Қысқа мерзімді оқыту процесінде кәсіпкерлерге таңдалған оқыту бағытына байланысты оқу материалдары, кредит алуға арналған құжаттар үлгілерін, сала бойынша маркетингтік зерттеулердің есептерін қамтитын стандартты құжаттар пакеті ұсынылады.

Оқу материалдары мен стандартты құжаттар пакеттері кәсіпкерлерге «Бизнес-кеңесші-ІІ» жобасының шеңберінде оқыту барысында қағаз және электрондық тасығыштарда ұсынылатын болады.

«Бизнес-Кеңесші-II» жобасын іске асыру шарттары

Кәсіпкерлерге қолдау тегін көрсетілетін болады.

«Бизнес-кеңесші-ІІ» жобасын іске асыру тетігі

1. Оператор жергілікті атқарушы органдарды, кәсіпкерлерді ұсынылатын қызметтердің тізбесі туралы хабардар етеді.

2. Оператор жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, оқу курстарының кестесін, қатысушылардың құрамын қалыптастырады және Өтінім берушіге қызметтер көрсетуді қамтамасыз етеді.

3. Жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестіруші техникалық талаптар бойынша оқу өткізуге жарамды қажетті үй-жайларды тұрақты негізде беретін болады.

4. Оқыту Оператордың КҚКО базасында да өткізілетін болады.

5. Оқытуды өткізу үшін аудан орталықтарына шығу МКҚО арқылы жүзеге асырылатын болады.

Кәсіпкерлерді жекешелендіруге қатысуға дайындау жекешелендіруге қатысуға ниет білдірген кәсіпкерлерге мынадай мамандандырылған қызметтер түрлерін жеке негізде көрсетуді көздейді:

1) жекешелендірілуі болжанатын экономика салаларын және жеке кәсіпорындарды зерделеу түрінде талдамалық қолдау;

2) жекешелендірілетін объектілерді дамытудың бизнес іс-қимылдар жоспарлары мен іс-шаралар жоспарларын дайындау және іске асыру мәселелері бойынша консультациялар;

3) басқару тәжірибесін тапсыру үшін жекешелендірілетін қызмет салаларында бірлескен жоспарлар мен әріптестік бағдарламаларын әзірлеу мен іске асыруға жәрдемдесу;

4) КҚКО арқылы жекешелендіруге қатысатын кәсіпкерлердің қажеттіліктеріне сәйкес оқыту бағдарламаларын жүргізу;

Кәсіпкерге аталған қызметтерден басқа жекешелендіруге қатысуға қажетті үлгі құжаттар пакеті беріледі;

Кәсіпкерлерді жекешелендіруге қатысуға дайындау шарттары

Мемлекеттік мүлік объектілерін жекешелендіруге қатысуға ниет білдірген жеке кәсіпкерлер субъектілеріне арнайы қызметтер көрсетіледі.

Жекелендіруге қатысуға дайындау бойынша арнайы қызметтер кәсіпкердің өз есебінен жүргізіледі.

Кәсіпкерлерді жекешелендіруге қатысуға дайындау тетігі

1. Оператор қызмет құны көрсетілген кәсіпкерлерді дайындау бойынша қызмет көрсету қағидаларын әзірлейді;

2. Оператор жергілікті атқарушы органдарды және кәсіпкерлерді жекешелендіруге қатысуға дайындау бойынша ұсынылатын қызметтер туралы хабардар етеді;

3. Кәсіпкерлер жекешелендіруге қатысуға дайындау бойынша қызметтер алуға арналған өтінім беру және қызметтер туралы ақпарат алу үшін КҚКО жүгінеді;

4. Оператор кәсіпкермен қызметтер көрсетуге арналған шарт жасасады.

5. Оператор кәсіпкерге жасалған келісімнің шарттарына сәйкес қызмет көрсетеді.»;

«Жұмыс істейтін бизнесті жүргізуді сервистік қолдауда»:

бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

«Жұмыс істейтін бизнесті жүргізуді сервистік қолдау оның тиімділігін арттыру мақсатында кәсіпорынды басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған және бизнес-процестерді қолдау бойынша мамандандырылған мынадай арнайы қызметтерді КҚКО-да, КҚО-да және МКҚО-да ұсынуды қамтиды:»;

«Жұмыс істейтін бизнесті жүргізуге сервистік қолдау көрсету тетігінде»:

1-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Оператор Жұмыс органы бекітетін, сервистік қолдау көрсету жөніндегі бірыңғай есептілік нысандары мен әдістемелік нұсқаулықтарын әзірлейді, оларды Бағдарлама үйлестірушісі мен сервистік компаниялар басшылыққа алады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Жергілікті деңгейдегі Бағдарламаны үйлестіруші сервистік қызметтерді «жалғыз терезе» қағидаты бойынша КҚКО, шағын қалалар мен аудан орталықтарындағы КҚО-ның базасында, сондай-ақ МКҚО-ның құрамында ұсынуды қамтамасыз етеді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Жергілікті деңгейдегі бағдарламаны үйлестіруші ай сайын есептік айдан кейінгі айдың 10-на (онына) дейінгі мерзімде Операторға бекітілген есептілік нысанына сәйкес есеп береді.»;

«Бизнес-Насихат» құрамдауышында:

7-тармақтың 4) тармақшасы алынып тасталсын;

«Бизнес-Насихат» құрамдауышын іске асыру тетігінен» кейін мынадай мазмұндағы мәтінмен толықтырылсын:

«Жастар кәсіпкерлігін дамыту жастардың инновациялық және кәсіпкерлік әлеуетін ашуға жәрдемдесуге, жас адамдарды кәсіпкерлік қызметке белсенді тартуға, жас кәсіпкерлердің құзыреттілік деңгейін арттыруға бағытталған.»;

Жастар кәсіпкерлігін дамыту мынадай бағыттар бойынша іске асырылады:

1) ақпараттық қолдау;

2) білім беру-консультациялық қолдау.

Жастар кәсіпкерлігін ақпараттық қолдау жастар жобаларының көрмелерін ұйымдастыру және өткізу; ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерлерге ашық дәрістер, мастер-кластар өткізу; «Даму» қорының жұмыс істеп тұрған бизнес-порталы негізінде жастар кәсіпкерлігіне арналған «Жас іскер» бөлімін іске қосу; сондай-ақ ісін жаңа бастаған жас кәсіпкерлерге жетекшілік етуге дайын бизнес-тәлімгерлерді тартуға арналған веб-алаң құру арқылы жүзеге асырылады.

Білім беру-консультациялық қолдау кәсіпкерлік бастамасы бар жастарды және жас кәсіпкерлерді «Жас кәсіпкер мектебі» жобасының (бұдан әрі – «ЖКМ») немесе «Бизнес-Кеңесші-І» жобасының шеңберінде оқытудан, КҚКО-да және КҚО-да «жалғыз терезе» қағидаты бойынша кәсіпкерлікті мемлекеттік қаржылық емес және қаржылық қолдаудың барлық құралдары бойынша толық консультация беруден тұрады.

Жастар кәсіпкерлігін дамыту шарттары

Жастар кәсіпкерлігін дамыту Қазақстан Республикасының 18-ден 29 жас аралығындағы азаматтарына мемлекеттік қолдау шараларын көрсетуді көздейді.

«ЖКМ» оқытудан өткені туралы сертификаттың болуы гранттық қаржыландыру конкурсына қатысуға және/немесе Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде Банктер/Даму Банкі кредиттері бойынша кепілдік алуға құқық береді.

Жастар кәсіпкерлігін дамыту тетігі

1. Оператор жергілікті атқарушы органдарды, кәсіпкерлік бастамасы бар жастарды және жас кәсіпкерлерді ұсынылатын қызметтердің тізбесі туралы хабардар етеді.

2. Ақпараттық қолдау «Бизнес-насихат» құрамдауышы тетігінің негізінде ұсынылады.

3. Жастар кәсіпкерлігін мемлекеттік қаржылық және қаржылық емес қолдаудың құралдары бойынша консультациялар КҚКО-ға және КҚО-ға ұсынылады.

4. «Жұмыс істейтін бизнесті жүргізуді сервистік қолдау» шеңберінде бизнес-процестер бойынша консультациялар Оператордың КҚКО-да және КҚО-да беріледі.

5. Кәсіпкерлік негіздеріне оқыту «Бизнес-Кеңесші-І» жобасын іске асыру тетігімен айқындалады.

6. «Жас кәсіпкер мектебінде» оқыту мынадай тетікпен айқындалады:

1) Оператор жергілікті атқарушы органдарымен бірлесіп, жастарды, жас кәсіпкерлерді «ЖКМ» жобасы бойынша қабылдаудың басталуы туралы тікелей және/немесе өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы хабардар етеді.

2) Өтініш беруші «ЖКМ» бойынша оқуға арналған өтінімді КҚО-ға береді.

3) Оператор оқу курстарының кестесін, қатысушылардың құрамын қалыптастырады және Өтінім берушіге қызметтер көрсетуді қамтамасыз етеді.

4) Оқыту Оператордың Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарының базасында өткізілетін болады.

5) Оператор әлеуетті тәлімгерлерді және инвесторларды тарту үшін «ЖКМ» Жобасын тыңдаушылардың перспективалық бизнес-жоспарларының қысқаша сипаттамасын интернет-ресурстарда орналастырады.

«ЖКМ» тыңдаушыларын перспективалық бизнес-жоспарларын қаржыландыру Бағдарламаның қаржылық құралдары тетіктерінің, іздеу және инвесторларды іріктеу негізінде жүзеге асырылады.

Егде жастағы адамдар арасында кәсіпкерлікті және әйелдер кәсіпкерлігін дамыту Бағдарламаның кәсіпкерлікті қолдаудың қолданыстағы құралдарының тетіктері негізінде жүзеге асырылады.

көрсетілген Бағдарламаға 1-қосымшада:

«Агроөнеркәсіп кешені» деген кіші бөлімде:

реттік саны 02-жол алынып тасталсын;

«Өнеркәсіптің басқа да салалары» деген кіші бөлімде:

реттік саны 36-жол алынып тасталсын;

реттік саны 37-жол алынып тасталсын;

«Көлік және жинақтау» деген кіші бөлімде:

реттік саны 53-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«53. «Табиғи монополиялар саласына жататын қызметті қоспағанда, пошта және курьер қызметі»;

«Туризм» деген кіші бөлімде:

реттік саны 55-жол мынадай редакцияда жазылсын:

«55.10 «Қонақ үйлердің кызмет көрсетуі»

55.20 «Демалыс күндеріне және қысқа мерзімді тұрудың өзге де кезеңдеріне тұрғын үй беру»

55.30 «Туристік лагерьлер, демалыс және ойын-сауық саябақтары»;

көрсетілген Бағдарламаға 2-қосымшада:

«Бағдарламаның өлшемдерінде:

1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) Даму Банкін қоспағанда, Банктердің/Лизингтік компаниялардың кредиттері бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау және ішінара кепілдендіру:

Мемлекеттік даму институттары берген, сондай-ақ бюджеттік қаражат есебінен сыйақы ставкасы арзандатылған;

нысаналы мақсаттар акцизделетін тауарлар шығаруды көздейтін кредиттер/лизингтік мәмілелер бойынша жүзеге асырылмайды.

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Мыналар:

1) акцизделетін тауарларды/өнімді шығаруды жүзеге асыратын;

2) Даму Банкінің кредиттерін қоспағанда, Мемлекеттік даму институттары тікелей кредиторы болып табылатын;

3) жобаларын Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы
29 желтоқсандағы № 1771 қаулысына сәйкес Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесіне енгізілген металлургия өнеркәсібінде іске асыратын;

4) өз қызметін тау-кен өндіру өнеркәсібінде жүзеге асыратын;

5) құрылтайшылары ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы мемлекетке, ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны қоспағанда) тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдар болып табылатын кәсіпкерлер, сондай-ақ меншік нысаны жеке меншік мекеме ретінде ресімделген заңды тұлғалар;

6) кредиттері қонақ үйлер және қонақ үй кешендерін сатып алуға бағытталған кәсіпкерлер Бағдарламаға қатысушы бола алмайды.»;

2. «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы № 556 қаулысына:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері және өзге де мемлекеттік қолдау шаралары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау ережесінде:

«Жалпы ережелер» деген 1-бөлімде:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Уәкілетті орган Қаржы агентінің қызметтерін 004 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде көрсетілетін оператор мен қаржы агентінің қызметінің төлемі» республикалық бюджеттік бағдарламасы қаражаты есебінен төлейді.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру
013 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлерге «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдауға берілетін нысаналы трансферттер» республикалық бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;

«Терминдер мен анықтамалар» деген 2-бөлімде:

мына:

«Уәкілетті орган «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Уәкілетті орган «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»;

мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«Жұмыс органы «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту комитеті» мемлекеттік мекемесі.»;

«Субсидияларды беру шарттары» деген 3-бөлімде:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Мыналар:

1) акцизделетін тауарларды/өнімдерді шығаруды жүзеге асыратын;

2) Даму Банкінің кредиттерін қоспағанда, тікелей кредиторы мемлекеттік даму институттары болып табылатын;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1771 қаулысына сәйкес Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесіне енгізілген металлургия өнеркәсібіндегі жобаларды іске асыратын кәсіпкерлердің;

4) бюджеттік қаражаттары есебінен сыйақы ставкалары арзандатылған;

5) өз қызметін тау кен өнеркәсібінде жүзеге асыратын кәсіпкерлердің кредиттері субсидиялауға жатпайды.

13 және14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«13. Жаңа кредиттерге Банктердің, Даму Банкінің жаңа инвестициялық жобаларды, сондай-ақ экономиканың басым секторларында өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған жобаларды іске асыру үшін жоба ӨҮК-ге шығарылғанға дейін жыл бойы берілген кредиттер де жатады.»;

Субсидиялауға қарыздарын/қаржылық лизинг шарттарын қайта қаржыландыруға бағытталған, Банктер/Даму Банкі/Лизингтік компаниялар бір жыл бойы жоба ӨҮК-ге шығарылғанға дейін бұрын берген және Бағдарламаның бірінші бағытының өлшемдеріне сәйкес келетін кредиттер/лизингтік мәмілелер де жатады.

«14. Сыйақы ставкасын субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің/Қаржы лизингі шартының сомасы бір кәсіпкер үшін 4,5 млрд. теңгеден аспауы тиіс және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті/Қаржы лизингі шарты бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

750 млн. теңгеден 4,5 млрд. теңгеге дейінгі кредиттер/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қолданыстағыларға қарағанда кемінде 10 % жаңа (тұрақты) жұмыс орындарын құру шартымен жүзеге асырылады.

Бұл ретте, жаңадан құрылатын жұмыс орындарының 50 %-ын жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жастар үшін құру ұсынылады.

Кредиттер сомасы 1,5 млрд. теңгеден асатын жобалар бойынша индустрияландыру картасына енгізілген жобалар сыйақы ставкасын субсидиялауға жатады.

Сыйақы ставкасын субсидиялау жүзеге асырылатын валюталық кредиттер бойынша сомалар бір Кәсіпкер үшін 4,5 млрд. теңгеге баламалы мөлшерден аспауы тиіс.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«16. «Кредиттер бойынша субсидиялау мерзімі 10 (он) жылға дейін ұзарту мүмкіндігімен 3 (үш) жылға дейін құрайды. Егер жоба бойынша бірнеше Субсидиялау шарты жасалатын жағдайда, субсидиялаудың жалпы мерзімі Қаржы агенті бірінші Субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

Кәсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі Қаржы агенті қайта қаржыландыру жүзеге асырылған Кредит беруші банкте бірінші Субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

3 (үш) жыл өткен соң Субсидиялау шартының қолданылу мерзімін ұзарту ӨҮК мақұлдаған сәтте республикалық бюджеттен субсидиялауға арналған қаражат болған кезде ғана Банк/Даму Банкі қолдаухатының негізінде ӨҮК шешімімен мақұлданады. Хатқа Кәсіпкерді субсидиялау мерзімін ұзарту туралы Банктің/Даму Банкінің шешімі қоса беріледі.»;

«Субсидиялар беру үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимыл тәртібі» деген 4-бөлімде:

24-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«24. Оң шешімі бар кәсіпкер Жергілікті деңгейдегі бағдарлама үйлестірушісіне (Ынтымақтастық туралы келісімде көзделген нысан бойынша) кәсіпкердің өтініш-сауалнамасымен жүгінеді оған мынадай құжаттарды қоса береді:

1) кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірме);

2) егер қызмет түрі лицензияланатын болса, лицензиясы (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірме);

3) жарғы, кұрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай шарты талап етілмейді). Акционерлік қоғам акциялар шығарылымының проспектісін және бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімінен үзіндіні (тіркеушінің мөрімен/қолымен расталған) қосымша ұсынады;

4) салық органынан өтініш берілетін күнге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей берілген бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқ екені туралы анықтама;

5) банктің/Даму Банкінің Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін шарттарда кәсіпкерге кредит беру немесе кредит бойынша сыйақы ставкасын төмендету мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хаты.»;

мынадай мазмұндағы 25-1-тармақпен толықтырылсын:

«25-1. ӨҮК жобаларды тиісті жылы субсидиялау үшін бюджеттік қаражат болған жағдайда ғана қарайды.»;

27-тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

«27. Жергілікті деңгейде бағдарламаны Үйлестіруші ӨҮК мүшелері хаттамаға/хаттамадан үзіндіге қол қойғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банкке/Даму Банкіне және Қаржы агентіне ӨҮК хаттамасының/хаттамадан үзіндінің көшірмесін жібереді.

ӨҮК шешімінің қолданылу мерзімі - ӨҮК шешімінің күнінен бастап


6 (алты) ай.»;

«Субсидиялау тетігі» деген 5-бөлімде:

30-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қаржы агенті:

үлгі жобалар бойынша Банктен/Даму Банкінен Субсидиялау шартын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

ерекше шарттары бар жобалар бойынша Банктен/Даму Банкінен Субсидиялау шартын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жасайды.

Егер Банк/Даму Банкі осы Ереженің 30-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімде Субсидиялау шартын уақтылы жасамаған жағдайда, онда Банк/Даму Банкі Қаржы агенті мен Жергілікті деңгейде Бағдарламаны Үйлестірушіні кідірту себептерін түсіндіре отырып, ресми хат арқылы хабардар етеді.

Егер банктік қарыздың Келісім және/немесе Субсидиялау шарты келісімінің шарттары ӨҮК және /немесе Бағдарлама шарттарына сәйкес келмеген жағдайда Қаржы агенті Субсидиялау келісіміне қол қоймайды. Бұл ретте, Қаржы агенті Бағдарлама Үйлестірушісін, Банк/Даму банкін және кәсіпкерді хабардар етеді.

Бағдарламаны жергілікті деңгейде үйлестіруші, Банк/Даму Банкі ескертулерді жойған жағдайда, Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қояды.

Бағдарламаны жергілікті деңгейде үйлестіруші, Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің ескертулермен келіспеген жағдайда, Бағдарламаны үйлестіруші жобаны Жұмыс органына келісуге жібереді.

Қарау нәтижелері бойынша жұмыс органы кәсіпкерді субсидиялау мүмкіндігі туралы шешімге келісім береді не субсидиялау туралы шешімнен бас тартады. Келісу нәтижелерін Қаржы агентіне тиісті хатпен жібереді (бұл ретте көшірмеде Бағдарламаны жергілікті деңгейде үйлестірушіні, Банкті/Даму Банкі мен кәсіпкер көрсетеді).

Субсидиялау шарты оған Қаржы агенті қол қойған күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте субсидиялау мерзімінің басталуы Субсидиялау шартында қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қойған күнге дейін 30 күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.»;

31 және 32-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«31. Сыйақы ставкасының Субсидияланатын бөлігін төлеу күнін Кәсіпкер, Банк/Даму Банкі дербес айқындайды. Егер кредит бойынша сыйақыны есептеу Субсидиялау шартына Кәсіпкер, Банк/Даму Банкі қол қойған күннен кейінгі күні басталған жағдайда, Субсидиялау кезеңіне Субсидиялау шартына Кәсіпкер, Банк/Даму Банкі қол қойған күн қосылмайды.

32. Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қойғаннан кейін субсидияларды төлейді. Субсидиялар тиісті Жергілікті деңгейдегі бағдарлама үйлестірушісінен қаражат болған кезде төленеді.»;

34 және 35-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«34. Жергілікті деңгейдегі бағдарлама үйлестірушісі Сыйақы ставкаларын субсидиялау үшін көзделген қаражат түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қаржы агентіне тиісті қаржы жылында Бағдарламаның бірінші бағытын іске асыруға бөлінген соманың 50 %-ы мөлшеріндегі қаражатты Қаржы агенті көрсеткен шотқа аударуды жүзеге асырады. Бұдан кейінгі төлемдер қаржы агентінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

35. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты қаржы агенті Субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен Банктегі/Даму Банкіндегі ағымдағы шотқа аударуды жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін қаржы агенті Банкке/Даму Банкіне хабарлама жібереді. Хабарламада Банктің атауы, өңір, Кәсіпкердің атауы, субсидиялар сомасы және төлем жүргізілген кезең көрсетіледі.

Банк/Даму Банкі қаржы агентінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау сомаларын қаржы агентінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Банктің/Даму Банкінің шоттағы қаражаттан жалпы ағымдағы қалдықтарды есептен шығаруға құқығы жоқ.»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«39. Кәсіпкер берешекті өтегенге дейін Банк/Даму Банкі сыйақы ставкасының субсидияланатын бөлігін өтеу үшін Қаржы агентінің ағымдағы шотынан ақшаны есептен шығаруды жүргізбейді және:

1) кәсіпкер Банк/Даму Банкі алдында кредит бойынша төлемді, оның ішінде сыйақы ставкасының субсидияланбайтын бөлігін өтеу бойынша төлемді уақтылы өтемеген;

2) кәсіпкер Банк/Даму Банкі алдында төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді 3 (үш) ай қатарынан орындамаған жағдайларда бұл туралы Қаржы агентін 2 (екі) жұмыс күні ішінде хабардар етеді.»;

42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«42. Банк/Даму Банкі қолданыстағы Банктік қарыз шартының талаптарын өзгерткен жағдайда, Банк/Даму Банкі тиісті хатпен Бағдарламаны үйлестірушіні хабардар етеді, ол 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қолданыстағы қаржыландыру шарттарына жасалған өзгерістер бойынша шешім қабылдайды және жасалған қаржыландыру шарттарының өзгерістерін хатпен келіседі немесе келісуден бас тартады (бұл ретте хаттың көшірмесінде Қаржы агентін көрсетеді).

Бұл ретте, жасалған қаржыландыру шарттарының өзгерістері (келісуден бас тарту) келісу хатында айқын көрсетілуі тиіс.»;

«Субсидиялауды тоқтата тұру, тоқтату және қалпына келтіру тәртібі» деген 6-бөлімде:

47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«47. ӨҮК өткізілетін отырыс шеңберінде мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:

1) қаржы агенті ұсынған ақпаратпен күн тәртібіне енгізілген мәселені қарайды;

2) субсидиялауды тоқтату немесе қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте, шешімде субсидиялауды тоқтатудың/қалпына келтірудің негіздемесі көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 47-1-тармақпен толықтырылсын:

«47-1. Кәсіпкер субсидиялауды тоқтата тұруға негіз болған себептерді ӨҮК отырысына дейін жойған жағдайда ӨҮК субсидиялауды қалпына келтіру туралы оң шешім қабылдайды.»;

49-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«49-1. Кәсіпкерді субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған кезде Қаржы агенті тиісті хатпен кәсіпкерге, Банкке/Даму Банкіне Субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарламаны жібереді, онда Субсидиялау шартын бұзу күні мен бұзу себебін көрсетеді.

Кәсіпкерлерді субсидиялауды тоқтату туралы ӨҮК шешімі бар кредиттерді субсидиялауды қалпына келтіруге тыйым салынады.»;

49-2, 49-3, 49-4-тармақтар алынып тасталсын;

53-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«53-1. Кәсіпкердің кредиті бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау тоқтатылған, кәсіпкердің кредиті бойынша негізгі борышын мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда Банк/Даму Банкі өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін қаржы агентіне 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Бұл ретте, Банк/Даму Банкі салыстыру актісінде субсидияларды нақты есептен шығару сомалары мен күндерін көрсетеді, ал қаржы агенті субсидияларды аудару сомалары мен күндерін көрсетеді.»;

2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Кәсіпкерлік секторды сауықтыру» екінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау ережесінде:

«Жалпы ережелер» деген 1-бөлімде:

8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру 003 «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік әлеуетті сауықтыру және күшейту» республикалық бюджеттік бағдарламасы есебінен жүзеге асырылады.

9. Қаржы агентінің қызметтеріне Уәкілетті орган республикалық бюджет қаражаты есебінен төлейді.»;

«Терминдер мен анықтамалар» деген 2-бөлімде:

мына:


«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі» мемлекеттік мекемесі;

»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму

министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»;

мына:


«Жұмыс органы

«Қазақстан Республикасы Экономикалық даму

және сауда министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту комитеті»

мемлекеттік мекемесі;»;

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Жұмыс органы «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту комитеті» мемлекеттік мекемесі;»;

«Субсидиялау тетігі» деген 5-бөлімде:

57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«57. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты аударуды Қаржы агенті Банктегі/Даму Банкіндегі ағымдағы шотқа Субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін Қаржы агенті Лизингтік компанияға/Банкке/Даму Банкіне хабарлама жібереді. Хабарламада Лизингтік компанияның/Банктің атауы, өңір, кәсіпкердің атауы, субсидиялар сомасы және төлем жүзеге асырылатын кезең көрсетіледі.

Төлем агенті-Банк/Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялау сомаларын Лизингтік компанияның шотынан/Қаржы агентінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Төлем агенті-Банктің/Банктің/Даму Банкінің шоттардағы қаражаттан жалпы ағымдағы қалдықтарды есептен шығаруға құқығы жоқ.»;

59-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«59. Кәсіпкер берешегін өтегенге дейін Банк/Даму Банкі сыйақы ставкасының субсидияланатын бөлігін өтеу үшін Қаржы агентінің ағымдағы шотынан қаражатты есептен шығаруды жүргізбейді және:

1) кәсіпкер Банк/Даму Банкі алдында кредит бойынша төлемді, оның ішінде сыйақы ставкасының субсидияланбайтын бөлігін өтеу бойынша төлемді уақтылы өтемеген;

2) кәсіпкер Банк/Даму Банкі алдында төлемдерді төлеу жөніндегі міндеттемелерді 3 (үш) ай қатарынан орындамаған жағдайларда бұл туралы Қаржы агентін 2 (екі) жұмыс күн ішінде хабардар етеді.»;

«Субсидиялауды тоқтата тұру, тоқтату және қалпына келтіру тәртібі» деген 6-бөлімде:

65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«65. Қаржы агентінің:

Борышкер Банктік қарыз шартына төлемдер кестесіне сәйкес Банк, Даму Банкі алдындағы төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерді 3 (үш) ай қатарынан орындамаған;

Бағдарламаға қатысушының шоттарына тыйым салу және/немесе сот талқылаулары жүргізілген;

КҚК/Кредитор Банк ұсынған деректер бойынша немесе мониторинг барысында Қаржы агенті белгілеген деректер бойынша, Жұмыс тобы сауықтыру жоспарын қайта қараудан бас тартқан жағдайда мынадай негізгі жоспарланған 3 (үш) көрсеткіш:

1) шығарылатын өнімнің құнға шаққандағы көлемі;

2) жұмыс орындары санын ұлғайту;

3) бюджетке аударымдар бойынша сауықтыру жоспарын орындамаған;

жобаның және/немесе Борышкердің Бағдарлама шарттарына және/немесе Жұмыс тобының шешіміне сәйкес келмеген жағдайлар белгіленген кезде Борышкерді субсидиялауды тоқтата тұруға құқығы бар.»;

67-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«67. Жұмыс органы Қаржы агентінен ақпаратты алғаннан кейін субсидиялауды тоқтата тұру негіздемелері туралы мәліметтері бар хатты қарайды және субсидиялауды тоқтата тұру немесе қалпына келтіру туралы шешім қабылдайтын Жұмыс тобының қарауына қолдаухат жолдайды.»;

70-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«70-1. Борышкердің кредиті бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау тоқтатылған, Борышкердің кредиті бойынша негізгі берешек мерзімінен бұрын ішінара/толық өтелген жағдайда Банк/Даму Банкі өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін Қаржы агентіне 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Бұл ретте, Банк/Даму Банкі салыстыру актісінде субсидияларды нақты есептен шығару сомалары мен күндерін көрсетеді, ал Қаржы агенті субсидияларды аудару сомалары мен күндерін көрсетеді.»;

«Бағдарлама мониторингі» деген 7-бөлімде:

71-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«71. Бағдарламаны іске асыру мониторингін Қаржы агенті жүзеге асырады, оның функцияларына мыналар жатады:

1) Банк/Даму Банкі ұсынатын деректер негізінде Борышкердің төлем тәртібінің мониторингі;

2) жобаның және/немесе Борышкердің Бағдарламаның шарттарына және/немесе Жұмыс тобының шешіміне сәйкестігі мониторингі;

3) сауықтыру жоспарының орындалу мониторингі.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша кепілдік беру ережесінде:

«Терминдер мен анықтамалар» деген 2-бөлімде:

мына:


«Уәкілетті орган

«Қазақстан РеспубликасыЭкономикалық даму және сауда министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму

министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»;

«Кепілдіктер беру шарттары» деген 3-бөлімде:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Мынадай:

1) акцизделетін тауарларды шығаруды көздейтін Жобаларды іске асыруға бағытталған;

2) Даму Банкін қоспағанда, Мемлекеттік даму институттары тікелей кредиторы болып табылатын;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1771 қаулысына сәйкес Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің тізбесіне енгізілген металлургия өнеркәсібінде жобаларды іске асыратын;

4) сыйақы ставкасы бюджеттік қаражат есебінен арзандатылған;

5) ұйымдардың үлестерін, акцияларын сатып алуға бағытталған кредиттер кепілдік беруге жатпайды.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Кепілдік беру Банктер/Даму Банкі жаңа жобаларды іске асыру үшін беретін жаңа кредиттер бойынша, сондай-ақ инвестицияларға, өндірісті жаңғыртуға және кеңейтуге бағытталған іске асырылып жатқан жобалар бойынша ғана беріледі.

Мынадай:

1) бұрын алынған кредиттерді қайта қаржыландыруға бағытталған;

2) сомасы жобаны (инвестициялық жобалар бойынша) іске асыру үшін жеткіліксіз (өзіндік қатысуды есепке алғанда) кредиттер бойынша кепілдік беруге жол берілмейді.»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің 20 млн. теңгеден аспайтын мөлшердегі кредиттеріне кепілдік беру мынадай шарттарда жүзеге асырылады:

1) кепілдік беру жүзеге асырылып жатқан кредиттің (-тердің) сомасы ісін жаңа бастаған бір кәсіпкер үшін 20 млн. теңгеден аспайды. Бұл ретте, кредиттің (-тердің) сомасы ісін жаңа бастаған бір кәсіпкер үшін онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті (-тері) бойынша берешегі есепке алынбай есептеледі.

2) кепілдіктің ең жоғарғы мөлшері кредит сомасының 70 %-ынан аспайды, бұл ретте ісін жаңа бастаған кәсіпкер құны кредит сомасының кемінде 30 %-ы мөлшерінде кредит (кепіл) бойынша қамтамасыз етуді ұсынады. Көрсетілген кредитті қамтамасыз ету құрамында басқа талаптарды қамтамасыз ету үшін тағы да бір кепіл нысаны болып табылатын мүлікті (мүлікті кейіннен кепілге беру) беруге жол берілмейді. Бұл ретте, Бағдарламаға қатысу үшін қамтамасыз ету мөлшерінің жеткілікті болуын есептегенде, болашақта кепілге қойылатын мүлік, талап ету құқығының кепілі, шаруашылық серіктестіктердің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің кепілі ескерілмейді.

3) кепілдік беру мерзімі 5 (бес) жылдан аспайды.

100 % айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредитке кепілдік беруге жол беріледі (жалақы төлеу, салық және өзге де міндетті төлемдер, кредиттерге, қарыздарға немесе лизинг шарттарына және ісін жаңа бастаған кәсіпкердің негізгі қызметін жүзеге асыруға байланыссыз өзге де мақсаттар бойынша ағымдағы төлемдер бойынша есеп айырысу жүргізуді қоспағанда). Осы кредиттер бойынша кепілдік беру мерзімі 3 (үш) жылдан аспайды.

Кепілдік берудің міндетті шарты Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің Бағдарламамен немесе «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасымен көзделген оқыту жобалары шеңберінде оқытылуы болып табылады.

Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлердің мөлшері 20 млн. теңгеден асатын кредиттеріне кепілдік беру Қағидалардың осы бөлімінің 12 және 13-тармақтарында баяндалған шарттарда жүзеге асырылады.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«19. Қаржы агенті төлеген Банк/Даму Банкі талаптарының көлемі Қаржы агентінің кепілдігі бойынша қалыптастырылған кредиттік қоржын көлемінің (берешек қалдығының) 8 (сегіз) %-нан жоғары шектен асқан кезде, одан әрі кепілдік беру тоқтатылады. Бұл ретте Банк/Даму Банкі Қаржы агентіне қойылған талап бойынша Банкке/Даму Банкіне Қаржы агенті төлеген қаражат сомасының 0,5%-ы мөлшерінде комиссия төлейді.»

«Кепілдіктер беру үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимыл жасау тәртібі» деген 4-бөлімде:

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«21. Банк/Даму Банкінің ішкі құжаттарында белгіленген рәсімге сәйкес Банк/Даму Банкі кәсіпкердің өтінішін дербес қарайды, ол берген құжаттарды, кәсіпкердің қаржылық жағдайын талдайды, кәсіпкер ұсынған кепілдік мүлкін бағалау туралы қорытындының негізінде кәсіпкерді қамтамасыз етудің кепілдік құнына бағалау жүргізеді және қамтамасыз ету жеткіліксіз болған жағдайда жобаны Қаржы агентінің ішінара кепілдігі бойынша кредит беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін Банктің/Даму Банкінің ішкі кредит саясатын іске асыратын Жұмыс органының қарауына шығарады.».

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«23. Қаржы агенті Банктен/Даму Банкінен құжаттарды алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде 60 млн. теңгеден аспайтын кредиттер бойынша және 15 (он бес) жұмыс күні ішінде 60 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша алынған құжаттарды қарайды және жобаны кепілдік беру/бермеу туралы шешім қабылдау үшін Қаржы агентінің уәкілетті органының қарауына шығарады. Қаржы агентінің кепілдігі бойынша алынған кредиттер бойынша кәсіпкердің және онымен үлестес тұлғалардың/компаниялардың жиынтық берешегі 60 млн. теңгеден асқан жағдайда, онда кейінгі жобаларды қарау 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған және/немесе қосымша ақпарат беру қажет болған жағдайда анықталған ескертулерді және/немесе ақпарат беру туралы сұрауды Қаржы агенті 5 (бес) жұмыс күні ішінде жою және/немесе ақпарат ұсыну үшін Банкке/Даму Банкіне жолдайды. Бұл ретте, Қаржы агенті үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды қарау мерзімі қайтадан басталады.»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«26. Банктен/Даму банкінен хат алғаннан кейін кәсіпкер жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне өтінішпен жүгінеді, оған мынадай құжаттарды қоса береді:

1) Кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

2) лицензия – егер қызмет түрі лицензияланатын болса (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

3) жарғы, құрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай құжаты талап етілмейді). Акционерлік қоғаммен шарт жасасқан кезде қосымша акциялар эмиссиясының проспектісі және акционерлер тізілімінен үзінді (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі) ұсынылады;

4) жүгінген күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей берілген салық комитетінен бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқтығы туралы анықтама;

5) Кәсіпкердің соңғы салық декларациясының көшірмесін қоса бере отырып, қаржы жылындағы қаржы есептерінің көшірмесі және/немесе оның басшысы растаған дебиторлық және кредиторлық берешекті (оның ішінде берешектің сомасы, пайда болған күні және тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің атауы) толық жаза отырып, қаржы жағдайы туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін, интернет-ресурстарда орналастырылған ақпарат (заңды тұлғалар үшін);

6) Банктің/Даму Банкінің кепілдік беру сомасының есебімен бірге кәсіпкерге кредит беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хаты;

7) Қаржы агентінің кәсіпкерге кепілдік беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хатының көшірмесі (Банктің/Даму Банкінің мөрімен расталған);

8) Жобаны іске асырудың болжамды мерзімдерін, шарттарын қамтитын кәсіпкердің жобасын іске асырудың бизнес-жоспары.»;

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«37. Шығарылған кепілдік үшін төлеу мақсатында жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі кезекті жылдың басында кредиттерге кепілдік беру үшін бөлінген нысаналы трансферттің 50 %-ын Қаржы агентіне аударады.

Бюджеттік қаражаттың қалған бөлігі Қаржы агентіне кепілдік шарттарының жасалуына қарай Қаржы агентіне жылдың басында аударылған қаражаттың бірінші жартысы толық игерілгеннен кейін былайша аударылады:

1) Кепілдік шартын жасасқаннан кейін Қаржы агенті жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне тиісті хабарлама жолдайды;

2) жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі Қаржы агентінен Кепілдік шартын жасасу туралы хат алған сәттен бастап кепілдік беру сомасының 20 %-ы мөлшеріндегі қаражатты Қаржы агентінің ағымдағы шотына аударуды жүзеге асырады.»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«38. Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі жобалар бойынша құжаттарды қабылдайды және оларды ӨҮК қарауына жасалатын кепілдік шарттары бойынша Қаржы агентіне төлеу үшін бөлінген бюджеттік қаражат шегінде ғана шығарады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» Бағдарламасының «Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелін төмендету» үшінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау ережесінде:

«Жалпы ережелер» деген 1-бөлімде:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қаржы агентінің қызметтеріне Уәкілетті орган республикалық бюджет қаражаты есебінен төлейді.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«7. Субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру 013 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының шеңберінде өңірлерде жеке кәсіпкерлікті қолдауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» республикалық бюджеттік бағдарламасының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.»;

«Терминдер мен анықтамалар» деген 2-бөлімде:

мына:


«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Экономикалық даму

және сауда министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму

министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»;

мына:


«Жұмыс органы «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту комитеті» мемлекеттік мекемесі;»

деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Жұмыс органы «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту комитеті» мемлекеттік мекемесі;»;

«Субсидияларды беру шарттары» деген 3-бөлімде:

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«8. Мынадай:

1) акцизделетін тауарларды шығаруды көздейтін жобаларға берілген;

2) Даму Банкін қоспағанда, Мемлекеттік даму институттары тікелей кредиторы болып табылатын;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1771 қаулысына сәйкес Мониторингке жататын ірі салық төлеушілер тізбесіне енгізілген, металлургия өнеркәсібінде жұмыс істейтін кәсіпкерлердің;

4) тау-кен өндірісінде өз қызметін жүзеге асыратын кәсіпкерлердің кредиттері;

5) сыйақы ставкасы бюджеттік қаражат есебінен арзандатылған кредиттер субсидиялауға жатпайды.»;

11 және 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«11. Сыйақы ставкасын субсидиялау жүзеге асырылатын кредиттің сомасы бір кәсіпкер үшін 4,5 млрд. теңгеден аспауы тиіс және онымен ұлестес тұлғалардың/компаниялардың кредиті бойынша берешегі ескерілмей есептеледі.

750 млн. теңгеден 4,5 млрд. теңгеге дейінгі кредиттер/Қаржы лизингі шарттары бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау қолданыстағыларға қатысты кемінде 10 % жаңа (тұрақты) жұмыс орындарын құру шартымен жүзеге асырылады.

Бұл ретте, жаңа құрылған жұмыс орындарының 50 %-ын халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жастар үшін құру ұсынылады.

Кредиттер сомасы 1,5 млрд. теңгеден асатын жобалар бойынша индустрияландыру картасына енгізілген жобалар сыйақы ставкасын субсидиялауға жатады.

Сыйақы ставкасын субсидиялау жүзеге асырылатын валюталық кредиттер бойынша сомалар бір кәсіпкер үшін 4,5 млрд. теңгеге баламалы мөлшерден аспауы тиіс.

12. Қаржы лизингі шарттары бойынша субсидиялау мерзімі 10 (он) жылға дейін ұзарту мүмкіндігімен 3 (үш) жылға дейін құрайды. Егер жоба бойынша бірнеше Субсидиялау шарты жасалған жағдайда, субсидиялаудың жалпы мерзімі Қаржы агенті бірінші Субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

Кәсіпкердің ағымдағы міндеттемелерін қайта қаржыландыру кезіндегі субсидиялау мерзімі Қаржы агенті қайта қаржыландыру жүзеге асырылған Лизингтік компанияда/кредитор Банкте бірінші Субсидиялау шартына қол қойған сәттен бастап белгіленеді.

3 (үш) жыл өткеннен кейін Субсидиялау шартының қолдану мерзімін ұзарту ӨҮК мақұлдаған сәтте республикалық бюджеттен субсидиялауға арналған қаражат болған кезде ғана Лизингтік компания/Банк/Даму Банкі хатының негізінде ӨҮК шешімімен мақұлданады. Хатқа кәсіпкерді субсидиялау мерзімін ұзарту туралы Лизингтік компанияның/Банктің/Даму Банкінің шешімі қоса беріледі.»;

«Субсиядиялар беру үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-қимыл тәртібі» деген 4-бөлімде:

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«19. Оң шешімі бар кәсіпкер жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне кәсіпкердің өтініш-сауалнамасымен (Ынтымақтастық туралы келісімде көзделген нысан бойынша) қоса жүгінеді, оған мынадай құжаттарды қоса береді:

1) кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

2) лицензия – егер қызмет түрі лицензияланатын болса (кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

3) жарғы, кұрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай құжаты талап етілмейді). Акционерлік қоғам қосымша акциялар эмиссиясын шығару проспектісін және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді (тіркеушінің мөрімен/қолымен расталған) ұсынады;

4) жүгінген күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген салық комитетінен бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқтығы туралы анықтама;

5) экспорт режимінде тауарлар/өнімдер шығаруды жүзеге асыратын кеден органының белгісі бар жүк кеден декларациясы;

6) Қазақстан Республикасының кеден аумағында өткізу пунктінде орналасқан кеден органының белгісі бар тауарды сүйемелдеу құжаттары;

7) соңғы есепті кезең ішінде валюта табысының тиісті деңгейінің болуын растайтын құжаттар;

8) Бағдарламаға қатысуға мүмкіндік беретін шарттарда Лизингтік компанияның/Банктің/Даму Банкінің Қаржы лизингі шартын жасау мүмкіндігі/кәсіпкердің Қаржы лизингі шарты бойынша сыйақы ставкаларын төмендету туралы оң шешімі бар хаты.»;

мынадай мазмұндағы 21-1-тармақпен толықтырылсын:

«21-1. ӨҮК жобаларды тиісті жылы субсидиялау үшін бюджеттік қаражат болған жағдайда ғана қарайды.»;

22-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«4) талқылау нәтижелері бойынша кәсіпкерді субсидиялау мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, ол ӨҮК отырысы өткізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде хаттамамен ресімделеді (Кәсіпкерді субсидиялау мүмкін еместігі туралы шешім болған жағдайда хаттамада кәсіпкерді Бағдарламаға қатыстырудан бас тарту себебі міндетті түрде көрсетілуі тиіс).

Бұл ретте, хаттамаға барлық ӨҮК мүшелері қол қойған сәтке дейін ӨҮК хатшысының және төрағасының қолымен ӨҮК хаттамасынан үзіндіні ұсынуға болады.»;

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«23. Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі ӨҮК мүшелері хаттамаға/хаттамадан үзіндіге қол қойғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банкке/Даму Банкіне және Қаржы агентіне ӨҮК хаттамасының/хаттамасынан үзіндінің көшірмесін жолдайды.

ӨҮК шешімін қолдану мерзімі – ӨҮК шешімінің күнінен бастап 6 (алты) ай.»;

«Субсидиялау тетігі» деген 5-бөлімде:

26-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Қаржы агенті:

үлгі жобалар бойынша Банктен/Даму Банкінен Субсидиялау шартын алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде;

ерекше шарттары бар жобалар бойынша Банктен/Даму Банкінен Субсидиялау шартын алған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде жасайды.

Егер Банк/Даму Банкі осы Ереженің 30-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзімде Субсидиялау шартын уақтылы жасамаған жағдайда, онда Банк/Даму Банкі қаржы агенті мен Бағдарламаны жергілікті деңгейде үйлестірушіні кідірту себептерін түсіндіре отырып, ресми хат арқылы хабардар етеді.

Бағдарламаны жергілікті деңгейде үйлестіруші, Банк/Даму Банкі ескертулерді жойған жағдайда, Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қояды.

Бағдарламаны жергілікті деңгейде үйлестіруші, Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің ескертулермен келіспеген жағдайда, Бағдарламаны үйлестіруші жобаны Жұмыс органына келісуге жібереді.

Қарау нәтижелері бойынша Жұмыс органы Кәсіпкерді Субсидиялау мүмкіндігі туралы шешімге келісім береді не субсидиялау туралы шешімнен бас тартады. Келісу нәтижелерін Қаржы агентіне тиісті хатпен жібереді (бұл ретте көшірмеде Бағдарламаны жергілікті деңгейде үйлестіруші, Банк/Даму Банкі және Кәсіпкер көрсетіледі).

Субсидиялау шарты оған кәсіпкер, Банк/Даму Банкі және Қаржы агенті қол қойған күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте субсидиялау мерзімінің басталуы Субсидиялау шартында қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қойған күнге дейін 30 күнтізбелік күнге дейін белгіленуі мүмкін.»;

27 және 28-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«27. Сыйақы ставкасының субсидияланатын бөлігін төлеу күнін Кәсіпкер, Банк/Даму Банкі дербес айқындайды. Кредит бойынша сыйақыны есептеу Субсидиялау шартына кәсіпкер, Банк/Даму Банкі қол қойған күннен кейінгі күні басталған жағдайда, субсидиялау кезеңіне Субсидиялау шартына кәсіпкер, Банк/Даму Банкі қол қойған күн қосылмайды.»;:

28. Қаржы агенті Субсидиялау шартына қол қойғаннан кейін субсидияларды төлейді. Субсидиялар тиісті жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісінен қаражат болған кезде төленеді.»;

30 және 31-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«30. Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама үйлестірушісі сыйақы ставкаларын субсидиялау үшін көзделген қаражат түскен сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Қаржы агентіне тиісті қаржы жылында Бағдарламаның үшінші бағытын іске асыруға бөлінген соманың 50 %-ы мөлшеріндегі қаражатты Қаржы агенті көрсеткен шотқа аударуды жүзеге асырады. Бұдан кейінгі төлемдер Қаржы агентінің өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылатын болады.

31. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты Қаржы агенті Субсидиялау шартына төлемдер кестесін ескере отырып, ай сайын аванстық төлемдермен Банктегі/Даму Банкіндегі ағымдағы шотқа аударуды жүзеге асырады. Бұл ретте қаражатты аударғаннан кейін Қаржы агенті Банкке/Даму Банкіне хабарлама жолдайды. Хабарламада Банктің атауы, өңір, кәсіпкердің атауы, субсидиялар сомасы және төлем жүзеге асырылған кезең көрсетіледі.

Банк/Даму Банкі Қаржы агентінің хабарламасы негізінде кәсіпкерлердің жобалары бойынша субсидиялар сомаларын Қаржы агентінің ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады. Банктің/Даму Банкінің шоттағы қаражаттан жалпы ағымдағы қалдықтарды есептен шығаруға құқығы жоқ.»;

37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«37. Банк/Даму Банкі қолданыстағы Банктік қарыз шартының талаптарын өзгерткен жағдайда, Банк/Даму Банкі тиісті хатпен Бағдарлама Үйлестірушісін хабардар етеді, ол 7 (жеті) жұмыс күні ішінде қолданыстағы қаржыландыру шарттарына жасалған өзгерістер бойынша шешім қабылдайды және жүргізілген қаржыландыру шарттарының өзгерістерін хатпен келіседі немесе келісуден бас тартады (бұл ретте, хаттың көшірмесінде Қаржы агентін көрсетеді).

Бұл ретте, жүргізілген қаржыландыру шарттарының өзгерістері (келісуден бас тарту) келісу хатында айқын көрсетілуі тиіс.»;

«Субсидиялауды тоқтата тұру, тоқтату және қалпына келтіру тәртібі» деген 6-бөлімде:

42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«42. ӨҮК өткізілетін отырыс шеңберінде мынадай іс-қимылдарды жүзеге асырады:

1) Қаржы агенті ұсынған ақпаратпен күн тәртібіне енгізілген мәселені қарайды;

2) Субсидиялауды тоқтату немесе қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды.

Бұл ретте, шешімде субсидиялауды тоқтатудың/қалпына келтірудің негіздемесі көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 42-1-тармақпен толықтырылсын:

«42-1. Кәсіпкер субсидиялауды тоқтата тұруға негіз болған себептерді ӨҮК отырысына дейін жойған жағдайда ӨҮК субсидиялауды қалпына келтіру туралы оң шешім қабылдайды.»;

44-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«44-1. Кәсіпкерді субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған кезде Қаржы агенті тиісті хатпен кәсіпкерге, Банкке/Даму Банкіне Субсидиялау шартын біржақты бұзу туралы хабарламаны жолдайды, онда Субсидиялау шартын бұзу күні мен бұзу себебін көрсетеді.

Кәсіпкерлерді субсидиялауды тоқтату туралы ӨҮК шешімі бар кредиттер қалпына келтіруге жатпайды.»;

44-2, 44-3, 44-4-тармақтар алынып тасталсын;

48-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«48-1. Кәсіпкердің кредиті бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау тоқтатылған, Кәсіпкердің кредиті бойынша негізгі борышын мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеген жағдайда Банк/Даму Банкі өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін Қаржы агентіне 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ұсынады.

Бұл ретте, Банк/Даму Банкі салыстыру актісінде субсидияларды нақты есептен шығару сомалары мен күндерін көрсетеді, ал Қаржы агенті субсидияларды аудару сомалары мен күндерін көрсетеді.»;

аталған қаулыға 1-қосымшада:

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде субсидиялау және кепілдік беру туралы үлгі шартында:

«Терминдер мен қысқартылған сөздер» деген 1-бөлімде:

мына:


«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі» мемлекеттік мекемесі;» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«Уәкілетті орган

«Қазақстан Республикасы Өңірлік даму

министрлігі» мемлекеттік мекемесі;»;

«Терминдер мен қысқартылған сөздер» деген 1-бөлімнен кейінгі бөлімдердің нөмірленуі 2 санынан басталсын;

«Шарттың нысаны» деген 1-бөлімде:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5. Қаржы агенті Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі Үйлестірушісінен қаражатты алғаннан кейін белгіленген тәртіппен ЖКС/Экспорттаушының кредиттері бойынша сыйақы ставкасының бір бөлігін субсидиялауды және ЖКС-нің ҮИИДМБ басымдықтарына сәйкес келетін, ӨҮК бекіткен кредиттеріне ішінара кепілдік беруді жүзеге асырады.»;

«Кепілдендіру үшін қаражат аудару тетігі» деген 3-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«Кепілдендіру үшін қаражат аудару тетігі»;

16 және 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

«16. Шығарылған кепілдіктер үшін төлеу мақсатында жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі кезекті жылдың басында кредиттерге кепілдік беру үшін бөлінген нысаналы трансферттердің 50 %-ын Қаржы агентіне аударады.

Нысаналы трансферттердің қалған бөлігі Қаржы агентіне Кепілдік шарттарының жасалуына қарай Қаржы агентіне жылдың басында аударылған қаражаттың бірінші жартысы толық игерілгеннен кейін былайша аударылады:

1) Қаржы агенті әрбір Кепілдік беру шартына қол қойылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне тиісті жазбаша хабарлама жолдайды;

2) жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі Қаржы агентінен хабарламаны алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Кепілдік беру шартында белгіленген әрбір берілген кепілдік сомасының 20 (жиырма) %-ы мөлшерінде Қаржы агентіне төлеуді жүргізеді.

17. Жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісі мен Қаржы агенті арасында тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі айдың 25-күніне дейінгі мерзімде есептелген қаражат пен кепілдік беру көлемдері бойынша Салыстыру актілеріне қол қойылады.»;

көрсетілген қаулыға 2-қосымшада:

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының бірінші бағытын іске асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттеріне кепілдік беру жөніндегі ынтымақтастық туралы үлгі келісімде:

«Келісім нысаны» деген 2-бөлімде:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«3. Осы Келісімге сәйкес Қаржы агенті осы Келісімде көзделген тәртіппен және шарттарда ӨҮК бекіткен, Банк пен Қаржы агенті мақұлдаған ЖКС-тің экономиканың басым секторларындағы жобалары бойынша ЖКС-тің Банк алдындағы кредиттеріне кепілдік беруді жүзеге асырады.»;

«Тараптардың өзара іс-қимыл жасау тәртібі» деген 4-бөлімде:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4. Қаржы агенті Банктен/Даму Банкінен құжаттарды алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде 60 млн. теңгеден аспайтын кредиттер бойынша және 15 (он бес) жұмыс күні ішінде 60 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша алынған құжаттарды қарайды және жобаны кепілдік беру/бермеу туралы шешім қабылдау үшін Қаржы агентінің уәкілетті органының қарауына шығарады. Қаржы агентінің кепілдігі бойынша алынған кредиттер бойынша Кәсіпкердің және онымен аффилирленген тұлғалардың/компаниялардың жиынтық берешегі 60 млн. теңгеден асқан жағдайда, онда кейінгі жобаларды қарау 15 (он бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған және/немесе қосымша ақпарат беру қажет болған жағдайда анықталған ескертулерді және/немесе ақпарат беру туралы сұрау салуды Қаржы агенті 5 (бес) жұмыс күні ішінде жою және/немесе ақпарат ұсыну үшін Банкке/Даму Банкіне жолдайды. Бұл ретте, Қаржы агенті үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды қарау мерзімі қайтадан басталады.»;

«Тараптардың құқықтары мен міндеттері» деген 5-бөлімде:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5) ЖКС Банктен хатты алғаннан кейін жергілікті деңгейдегі Бағдарлама Үйлестірушісіне мынадай құжаттарды қоса бере отырып, осы Келісімге
2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішпен жүгінеді:
Құжаттың атауы

1.

ЖКС-ті мемлекеттік тіркеу туралы куәлік/заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама (ЖКС-тің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі).

2.

Лицензия – егер қызмет түрі лицензияланатын болса (ЖКС-тің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі).

3.

Жарғы, құрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай құжаты талап етілмейді). Акционерлік қоғамдар акциялар эмиссиясының проспектісі және акционерлер тізілімінен үзіндіні (ЖКС-тің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі) ұсынады.

4.

­Өтініш берілетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей берілген салық органынан бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқтығы/бары туралы анықтама.

5.

Соңғы салық декларациясының көшірмесін қоса бере отырып, соңғы қаржы жылындағы ЖКС қаржы есептерінің көшірмесі және/немесе оның басшысы растаған дебиторлық және кредиторлық берешекті (оның ішінде берешектің сомасы, пайда болған күні және тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің атауы) толдық жаза отырып, қаржы жағдайы туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін, интернет-ресурстарда орналастырылған ақпарат

6.

Жобаны іске асырудың болжамды мерзімдерін, шарттарын қамтитын ЖКС Жобасын іске асырудың бизнес-жоспары және жобаны іске асыру қағидалары (ЖКС-тің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі)

7.

Банктің кепілдік беру сомасының есебімен бірге ЖКС-ке кредит беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хаты (түпнұсқасы)

8.

Қаржы агентінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы оң шешімі бар хаты (Банктің мөрімен куәландырылған көшірмесі)
?


3-2-zvukosimvolizm-i.html

3-20.html

3-2013-sevda-liyeva.html

3-21--lekarstvennie--.html

3-21-trbie-zhmisi---2.html


Растительный Мир, В Том Числе Леса - Государственный Комитет По Охране Окружающей Среды Ханты-Мансийского Автономного Округа
Результаты Анкетирования Г. Черкесск - Бет 2
Useful Biodiversity And Traditional Healing Links From Pankaj Oudhia’S Medicinal Plant Database-20 - SəHifə 249
DəRslik DəRslik AzəRbaycan Respublikası TəHsil Nazirinin - SəHifə 73
Апробация Диссертации - Роль Чреспищеводного Электрофизиологического Исследования В Диагностике И Вторичной Профилактике...
IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS
Www.Ziyouz.Com - Xxi-Asrda Islom
Межшкольная Интеллектуальная Ассоциация Педагогов
3. Активный Центр - Республики Казахстан
Sual: Makroiqtisadi Sistem şəRti Olaraq üÇ Funksional Blok şəKlində Aqreqasiya EdilmişDir (ÇəKi: 1) - SəHifə 6