©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

А. М. Сидоренко автокөлік құралдары

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Д. Серікбаев атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

БЕКІТЕМІН

«КжЛ» кафедрасының меңгерушісі

______________ В. Вдовин

________________ 2014 ж.

А.М. Сидоренко

АВТОкөлік құралдары


5В090100 – «Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлiктiң пайдаланылуы» мамандығының студенттеріне арналған

тест жинағы

Өскемен

Усть-Каменогорск

2014
Кіріспе
БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ «Автокөлік құралдары» 5В090100 – «Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлiктiң пайдаланылуы» мамандығының студенттеріне арналған тест жинағы «Көлік және логистика» Кафедрасында өндірілген аға ұстазы Сидоренко А.М. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бәріне тиісті білім беру стандарттарына сүйенген ГОСО РК 3.08.088-2004.

Берілген бақылау сұрақтары лекциондық курстарда өткізілген және лабораториялық жұмыстарды қорғау және білім сапасын тексеру ұалдық эгзаминдерді негізгі болып табылады- көлік құралдарының құрылымы бойынша практикалық жұмыстар


МАЗМҰНЫ

 1. КЛАССИФИКАЦИЯСЫ, ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МЕХАНИЗІМІ 3


 1. ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 8


 1. ЭЛЕКТРОҚОНДЫРҒЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ 13


 1. КӨЛІК ТРАНСМИССИЯСЫ 18

 1. ҚОЗҒАЛҒЫШ БӨЛІМІ, БАСҚАРУ МЕХАНИЗІМІ ЖӘНЕ МАМАНДАУ 23

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


 1. Бурков М.С. Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта - М.: Транспорт, 1979.-296 б.

 2. Вишняков Н.Н. Автомобиль. Основы конструкции. - М.:

Машиностроение, 1986. - 305 б.

 1. Михайловский Е.В. Устройство автомобиля. -М. Машиностроение, 1985 - 305 б.

 2. Серия: “Руководство по ремонту автомобилей зарубежного производства”

 3. Роговцев В.Л. и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 1991. – 432 б.

 4. Ютт В.Е. “Электрическое и электронное оборудование автомобилей”, 1996.- МАДИ.-121 б.

 5. Осепчугов В.В. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 б.

 6. Краткий автомобильный справочник: НИИАТ. М.:Транспорт, 1988. -224 б.

 7. Вахламов В.К., Автомобили. Основы конструкции. – М.: «Транспорт»,2004. – 528 б.

 8. Стуканов В.А. Устройство автомобиля. Учебное пособие. – М.: «Форум», 2006.– 406 б.

 9. Чумаченко Ю.Т. Устройство техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие / Под редакцией А.С. Трофименко. Изд-во «Феникс»,2005. – 544 б.

АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫ БОЙЫНША БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

«АВТОКӨЛІК ҚҰРЫЛЫМЫ»


1 КЛАССИФИКАЦИЯСЫ, ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МЕХАНИЗІМІ
Билет №l..1

1. Жылжымалы жолаушылар құрамы бойынша қандай көліктер жатады?

2. Автокөлік маркаларының төрт сандық маркасындағы екінші сан не мағына береді?

3.Қоспа өңдеу тәсілі бойынша қозғалтқыш түрлері?

4. Поршень жүрісі деген не?

5. Егер цилиндр диаметрі поршень жүрісінен көп болса онда мұндай қозғалтқышты.... деп атайды?

6. Қозғалтқыштың нәтижелі қуаты дегеніміз не?Қозғалтқыштың корбюраторлық жану камера түрлері бойынша негізгілерін атаңыз?

8. Поршень басы мен және етегі аралығында ойық немесе жырық не үшін?

9. V тәрізді сегіз цилиндрлі қозғалтқыштың бұлғақты аралығындағы көошілес бұрыштары нешеге тең?

10. Компрессиондық поршень сақиналарының кесігі фасондық форма түрінде болу себебі?

11. Поршеньді саусақтың қандай түрлері бар?

12. Бұлғақ қандай материалдан жасалған?

13. Бұлғақтың төменгі басында және қақпағында арнаулы ойшықтар не үшін?

14. Иінді білік өндірудегі материал түрі?

15. Қозғалтқыш фазасының газ бөлу диаграммасы не көрсетеді?

16. Қозғалтқыштың газ бөлу механизмінде жылу саңылауын немен реттейді?

17. Иінді біліктің осьтік қозғалысы кандай күштермен іске асады?
Билет №1..2

1. Жүк қолданысы бойынша қозғалмалы құрамдар қандай болады ….

2. Автокөлік маркасы төрт санды маркасындағы бірінші саны нені білдіреді?

3. Қозғалтқыштардың жылу энегиясын механикалық энергияға түрлендіру бойынша классификациясы?

4. Жоғарғы және төменгі өшу нүктелері деген не?

5. ІЖҚ қысым сатысында қандай мөлшерлеме қолданылады?

6. Қозғалтқыш цилиндрлері жұмыс реті бойынша таңдауда неге сүйену керек?

7. Цилиндрлі блоктың басы қандай материалдан жасалынады?

8. Поршень саусағының осьіне сай поршень етегінің сопақ формасы қалай бағытталған?

9 V тәрізді сегіз цилиндрлі қозғалтқыштың бұлғақты аралығындағы көошілес бұрыштары нешеге тең?

10.Компрессондық поршень сақиналардың кесік формасы қандай бола алады?

11. Поршеньдік саусақтың жұмысты беті қандай механикалық өңдеуге түседң?

12. Бұлғақ өзегінің формасы бойынша кесігі қандай болады?

13. ІЖҚ антифрикциондық жапсырма қабатына не кіреді?

14. Иінді білікте тегершік не үшін?

15Кызған қозғалтқышта клапон орынына тығыз отырылуын қадағалайтын саңылау қалай аталады?

16. Қозғалтқыш ГРМ-нің клапондағы төрткілшектер неге арналған?

17. Иінді біліктің ішкі кеңірдектегі аумақ неге арналған?


БИЛЕТ №1..3

1. Көліктердің жылжымалы құрамдары мақсатына байланысты бөлінеді …

2. Отандық көліктердегі маркаларының әріптері не мағына береді?

3. Іштен жану қозғалтқыш деген не?

4. ІЖҚ-нің поршеньдік басты механизмін және жүйесін атаңыз.

5. Дизель қозғалтқыштарындағы ұысым сатысының мөлшері ...

6. Қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс реті деген не?

7. Қозғалтқыштың шығыршық картері қандай материалдан жасалады?

8. Поршеньнің бағыттаушы бөлігі неге сопақ болып келеді?

9. Сегіз цилиндрлі қозғалтқыштың бұлғақ аралығындағы көршілес бұрыштары нешеге тең?

10. Сақиналардың формалары қандай болуы мүмкін (поршеньдік саұиналардың жырығы бойынша)?

11. Поршеньдік саусақтың жоғарғы беті қандай термиялық өңдеуге түседі?

12.Бұлғақтың басты бөліктерін ата?

13.ІЖҚ –ның ішпегінің құрылымы?.

14.Иінді біліктің артындағы фланц мақсаты?

15.Иінді білік екі айналым жасағанды, реттегіш білік неше айналым жасайды?

16.ГРМ- дегі бір клапонға неге екі клапонды серіппе қойылады? -

17.Клапон жетегінде жылу саңылауы нешеге тең?


Билет №1.4

1. Жеңіл көліктер қандай классторға бөлінеді,не себепті ...

2.Отандық көліктерде маркалардың модификациясы қандай санмен белгіленеді?

3. Көліктің жанармай түрлері?

4. Цилиндрдің жұмыс көлемі деген не?

5. Ырғақ деген не?

6 Автопоезд деген не?

7. Поршеньнің басты бөліктері?.

8. Поршеньдер неге усечті конус тәрізді болады?

9. Малосъемды сақиналар мақсаты?

10. Поршеньдағы компрессиялы сақиналарды қандай мақсатпен қарама қарсы бағытта салады?

11 .Бекітілген поршеньдік саусақ бұлғақ басында ма,әлде поршень бабышкасында айнала ма?

12.Бұлғақ астыңғы бұлғаұтың басы немен ұсталынады?

13. Иінді білік біреуі мойынтірегінің біреуі неге тіреуші болып жасалынады?

14. Маховик қандай материалдан жасалынған?

15.Қандай клапондардың қалпағы үлкендеу(жіберуші ма,шығарушы ма)?

16.Кейбір қозғалтқыштардың бұлғақ төменгі басы бұлғақ өзегіне қатысты көлбеу бұрышы не мақсатпен істелінген?

Билет №1..5

1. Жүк тасымалдаушы көліктері қанша классқа бөлінеді?

2. Шасси мынандай қосалқы бөлшектерді механизм мен жүйелерді байланыстырады …

3. ІЖҚ цилиндрларының орналасуы бойынша классификациясы?

4. Цилиндрдің толық көлемі деген не?

5. Дизельдік қозғалтқыштағы цилиндр қысымы соңғы ырғақта нешеге тең?

6. Картер мен шығыршық картердің айырмашылығы неде?

7. Поршень асты қандай пішінде болады?

8. Поршеньнің бағыттаушы бөлігінде не мақсатпен болат сақиналарға арналаған ендірме ояды?

9.Май сапыратын сақиналардың құрамына не кіреді?

10.Қандай ырғақта цилиндрдегі қысым ең жоғарғы көрсеткішке жетеді?

11. Қозғалтқыш картерімен жазықтығын оның астауының арасындағы ажырату иінді білік өзегіне байланысты төмен түсіру мақсаты неде?

12. Екі ырғақтық қозғалтқышты иінді біліктің неше айналымында жұмыс циклы жасалынады?

13.Иінді білік қандай құрам бөліктерден тұрады?

14. Иінді біліктің мойнақтарын не мақсатпен бос денелі етіп жасайды?

15.Қандай клапондарда (жіберуші немесе босатушы) натриялық толтырғыштар болады?

16.ГРМ күйінтесінің қай иіні қысқарақ болып жасалады( клапонға қаратылған,әлде итершікке қаратылған)?


Билет №1.6

1. Автобустарды классификациаларға бөлудегі басты өлшем неде?

2.Әр көлікте басты үш бөлікті атаңыз?

3. Жанатын қоспаның тұтану әдістерін атаңыз.

4. Жану бөлімшегінің көлемі деген не?

5. Карбьраторлық қозғалтқышындағы цилиндірдің қысу ырғағының соңында өысым кқрсеткішін айтыңыз?

6.Тіркемен және жартылай тіркеме айырмашылығын айтыңыз?

7. Қозғалтқый поршеньі қандай материалдан жасалады...

8. Поршень бетін қорғасынмен қаптау себебі?

9. Майсыпырғыш балтақ түрлері?

10. Қозғалтқыш целиндірінде қандай ырғақта сиретілу пайда болады?

11. Бірқалыпты типті поршендік саусақтың остьтік жылжуын болдырмайтын не?

12.Төрт ырғақты қозғалтқыштағы иінді біліетің неше айналымында жұмыс цикілі пайда болады?

13.Ішінен жануқозғалтқышы (ІЖҚ) түбірлі мойынақтары бұлғаққа қарағанда біреуге көп болса ондағы иінді білік қалай аталады?

14.Қозғалтқыш тегершігіндеге орналасқан тісті тәж не үшін?

15. Кейбір ГРМ-дердегі клапандарында натриалық жинақтауыш не үшін?

16.Қозғалтқыш жинау барысында КШМ және ГРМ-нің дұрыс орналасуы қалай жүзеге асады?

Билет №1.7

1.Жүк көліктері классторға қандай себеппен бөлінеді:

2. Көлікте трансмссия қызметі?

З. ІЖҚ-ның салқындау әдісіне байланысты классификациясы.

4. Қозғалтқыш өнімділігі деген не?

5. Дизильдік қозғалтқыштағы цилиндір температурасы ырғақ соңыңдағы қысуда нешеге тең?

6. Цилиндірдің су гильзасынан құрғақ гильза айырмашылығы неде?

7. Поршен жұмыс барысындағы температуралық кеңеюін сынаулуы пайда болмау үшін қандай құрылымдық ерекшеліктер бағытталған?

8. Порьшен өсіне өарай поршеньдік саусақ жылыту мақсаты неде?

9.Поршень балдақтары қандай материалдан жасалады …

10. Цилиндір бүйірлеріне тығыздатылған балдақтардың тығыз орналасуы немен қамтамасыз етіледі?

11. Қозғалтқыш жұмыс барысында ІЖҚ бөлшектерінің қайсысы қозғалыссыз болады?

12.Төрт ырғақты қозғалтқыштың иінді білігінің неше айналымынае кейін ырғақ пайда болады ?

13.ІЖҚ-ның иінді білігінің тірелерелері не болып табылады?

14. Газбағыттаушы механиз бөлшектерін атаңыз…

15.Шығарушы клапан айналу механизімін не үшін қолданылады?

16. ГРМ-дегі клапон жетегінде жылу саңылауынан болмауы неге әкеп соғады?

Билет №1.8

1.Автопоезды қолдану тиімділігі.

2.көлік трансмиссия механизмдеріне не кіреді?

3.Дизельді қозғалтқыштың карбюраторлы қозғалтқышқа қарағанда салыстырмалы үстемділігі неде?

4.қысу сатысы деген не?

5Жүріс ырғағы кезіндегі карбюраторлы ІЖҚ-нің цилиндірдегі максималды температурасы нешеге тең?

6 Цилиндірге еәдірмелі гилзаларының қолдану тиімділігі неде?

7 ІЖҚ-да поршень мақсаты неде?

8. Поршеньдік балдақ типтерін атаңыз?

9.Жұмысты поршень бетін немен қаптайды?

10.Поршеньдік саусақ не үшін керек?

11 .ІЖҚ-да шатунь мақсаты?

12.Дизельді қозғалтқышты еңгізу ырғағында цилиндірға не келеді?

13.Иінді білікте жақтар не үшін керек?

14.Қозғалтқыш циліндіріне сай клапондардың орналасуы бойынша ГРМ-дар қандай болады?

15.Бағыттауыш біліктің жетегі қандай болады?

16. ГРМ-дегі клапондар жетегінде үлкен саңылау неге әкеп соғуы мүмкін?

Билет №1..9

1.Бір заводтан өндірілетін көліктердіі қайсысы базалық болып саналады?

2Басқарудың қандай жүйесі көлік шассиіне не жатады?

3.Дизельдің қозғалтқыштардың карбюраторлік қозғалтқыштаң кемшілігі?

4.Қазіргі заман карбюраторлық қозғалтқышының қысу сатысы нешеге тең?

5.ІЖҚ цилиндірінен шығатын қорытылған газдар ненің көмегімен шығады?

6.Цилиндір гильзалары қандай материалдан жасалған?

7.Пошеньдердегі Т немесе П тәрізді белгілер не үшін?

8.Қозғалтқыштың тығыздауыш поршеньдік балдақ мақсаты?

9.ІЖҚ-дағы поршеньді балдақтарының қаптау не себеппен хромдалу тиіс?

10.Поршеньдік балдақ қандай механикалық қасиеттері болуы керек?

11.Бұлғақтың жоғарғы басы неден жасалған?

12.Түбірлі бұлғақтың және ішпектің жылжуын сақтайтын не?

13.ІЖҚ-дағы иінді біліктің қарама қарсы салмағы ?

14.Кейбір қозғалтқыш ГРМ-нің ауыспалы қадам бұрамы бар клапондық серіппелерді не мақсатпен қолданады?

15.ГРМ-дағы ойықпен клапон қалпағының арасындағы қымтама немен орнтылады?

16. Клапон жетегіндегі жылу саңылаулары қозғалтқыштың қандай күйінде (суық және жылы) ретке келтіріледі?

Билет №1.10

1.Арнаулы жылжымалы құрам деген не...

2.Көлік маркаларының төрт сандық нөмеріндегі үш жіне төрт сан не мағына береді?

3.Жұмыс цикіліне орындалуына байланысты ІЖҚ-ның қандай түрлері болады ?

4.Қоз,алтқыштың жұмыс цикылы ждеген не?

5Төрт ырғақты қозғалтқыштың жұмыс цикілі қандай ырғақтардан тұрады?

6.Арнаулы көліктер түрлері?

7.Қосиінді бүлғақ механизм мақсаты ?

8Поршеннің диометірі қай бөігінде үлкен, түбінде ме әлде етек төменін де ме?

9 V-тәрізді сегіз циліндірлі ІЖҚ-да қанша бұлғақтық мойнақ бар ?

10.Майсыпырғыш балдақтар құрамына қандай кеңімен кіреді?

11.Жүзуші типті поршеньдік саусақтың үстемділігі?

12.Бұлғақ басының қай жағы ажыранды(төменгі ме әлде жоғарғы ма)?

13. Автомобиль қозғалтқышының иінді білігін өандай мойын тіректерге (домалау әлде сырғанай)орнатады?

14Бүралу тербелістер өсірушісі қозғалтқыштың қай құралымын тербелісіне жатады?

15. ГРМ өозғалтқышында болатын қандай құбылысты “клапондар аражабыны ”деп атайды?

16. Клапондардан басқа қандай механизмдер реттеуіш иіні арқылы қозғалысқа түседі?

17.Газ реттеуіш механизмдер мақсаты неде?


2 КӨЛІК ҚОЗҒАЛТҚЫШЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
БИЛЕТ №2.1

1.Сұйық салқындату дүйесінің басты бөлшектері?

2.Радиатор қақпағында қандай клапондар орналасқан ?

3.Көлікті майлау жүйесінің мақсаты неде?

4. Майлау жүйесінде сақтық клапонның мақсаты?

5. Центрифугасының айналымы қалай жүзеге асады?

6.Жаңғыш қоспаса нормасының құрамы қандай?

7.Бензин сорғышының басты бөліктері?

8.Толық жүктеме кезінде карбюратор қандай жаңғыш құрамы бойынша қоспа жасайды?

9.Қорытылған ауаны шығару жүйесінің мақсаты?

10.Қозғалтқыштың бос жүрісі кезінде басты дәл мөлшерлеу жүйесі неге жұмыс істемейді?

11.Жоғарғы қысым сорғышы бөлімшесінің бөліктерін атаңыз?

12.Дизельдік қоректену жүйесінде ТНВД және бүркегіштен шығатын атық отын қайда бағытталады?

БИЛЕТ №2..2

1.Ауамен салқындату жүйесінің кемшілігі?

2.Көліктерде қолданылатын термостат түрлрі?

3.Термостатта сұйықтық толтырғыш ретінде не қолданылады?

4Майлау жүйесіндегі бәсендету клапон мақстаы?

5.Көліктере қандай фильтер түрлері қолданылады?

6.Қызулы қозғалиқыш центрифугосының раторы қандай жылдамдықпен айналады?

7.Оттықтың өрескел тазарту фильтрлерінің фильтрлеуші элементтер түрлері?

8.Қозғалтқыштың суық кезіндегі оталуда карбюратор қандай жаңғыш қоспа құрамын дайындайды?

9Карбюратордағы диффузор мақстаы?

10Қыстан жазға және керісінше ауысу кезінде карбюраторлық қозғалтқыш жүйесінде не өзгертіледі?

11Алдын ала оттықты бүркөгіш тығздауыттың мақсаты?

12. ТНВД дизельінде қозғалтқыш айналысына байланысты тығыңжыл жүрісі өзгереме ?

БИЛЕТ №2..3

1.Ауамен салқындату жүйесінің тиімділігі?

2.Салқындату жүйесіндегі термостат мақсаты?

3Салқындату жүйесіндегі ұлғайтқыш шанның мақсаты.?

4Майлау жүйесінде қандай клапондар бар?

5.Қозғалтқыштың қандай тетіктерін бүрку арқылы майлайды?

6.Картер желдету жүйесінің типтері?

7.Отты фильтерлар типтері?

8Карбюратор жұмысының режимі?

9Карбюраторларда орташа күштеуде жану қоспасы қандай?

10.Бензин сорңыштан келетін оттықтың тоқтауы немен қамтамасыз етеді?

11 .Бүркөгіштің қандай түрлері бар?

12.ТНВД жүйесінде тығыңжылмен гильдза майлануы немен қамтамасыз етіледі?

БИЛЕТ №2.4

1Қозғалтқыштың қайта салқындауы атынша неге әкеп соғадыы ?

2.Көлікте қандай су сорғыштар қолданылады?

3Май қабылдағыштың қандай түрлері бар?

4.Қозғалтқыштың майлау жүйесінда қандай қысым болуға тиіс?

5.Толық ағымды фильтерден тазарып шыққан май қайда барады?

6Байытылған оттық қоспанның құрамы қандай?

7Карбюраторлық ІЖҚ-ның бензин сорғышына шаннаң оттық қалай жетеді?

8.Карбюраторға бос жүріс кезінде оттық қоспа қайда беріледі?

9қандай көліктердің капбюраторларында бөлімшелерінің тәзбектей қоыслуы қолданылады?

10Дизельдере төменгі қысым сорғыштар типі?

11Дизельдік ТНВД оттықтың көлемі қалай өзгереді?

12Дизельдік қозғалтқыштарда пленкалық қоспаны қолдану арқылы неге өол жнткізеді?

БИЛЕТ №2.5

1Радиаторды әзірлеуде қолданылатын материалдар ?

2Қозғалтқыш қызуының салдары?

3Қозғалтқыш тетіктерін майлау тәсілдері.?

4.Майлау жүйесінің қандай түзілімінде қайта жіберуші клапон қолданылады?

5.Центрфугада тазаланған май қайда барады?

6.Кедей отты қоспаның құрамы қандай?

7Ауа сүзгісінде қандай сүзгінің элементі ауа тазаруын аса сапалы қылады?

8.Карбюраторларда қолданылатын үдеткіш сорғыштар типі?

9Қандай көліктер карбюраторланыда бөлімшелердің параллель қомылуы қолданылады?

10Дизельдік өоректену жүйесіндегі басты тетіктер?

11 . ТНВД-дағы барлық режимді реттегіш қандай үстанымда жұмыс істейді?

12.Дизельдік қозғалтқыш целиндіріне еңгізу ырғағында не келеді?

БИЛЕТ №2.6

1Радиатор өзекшелерінің типтері?

2.Жабық типті салқындату жүйесіндегі салқындату сұйықтығы қандай температурада қайнайды ?

3Майлау жүйесіндегі басты тетіктер ?

4Бәсеңдету клапоны майлау жүйсініне қай тізімінде орналасқан ?

5.Толық ағымды сүзгі термині не мағына береді?

6.Аз оттық қоспасының құрамы қандай?

7.Ауа сүзгішінің типтері?

8Карбюраторда экономайзер мақстаы?

9.Карбюратордағы үдеткіз сорғыш не істейді?

10Неге жұмыс істймей тұрған қозғалтқыштағы отын қалтқылы бөлімшеден араластырғыш бөлімшеге ағып кетпейді?

11Алдын ала оттықты бүркөгіш тығздауыттың мақсаты.?

12.ТНВД қоректену жүйесінде максималды отын қысымы қанша?

Билет №5.7


 1. Жеңіл автокөліктің шанақ түрлерін ата?

 2. Автокөліктің шинасының белгілену?

 3. Пневматикалық аспаның жұмыс істеу принціпі және артықшылығы?

 4. Рөлдік механизмнің орналасуы?

 5. Автомобильдің рөлдік дөңгелегіне түсетін жолдың соққыларын азайту амалдарын ата?

 6. Тежеулік АБСтың системасының артықшылығы?

 7. Теңделген тежеулік механизмінің артықшылығы неде?

 8. Рессорлық аспаның кемшілігін атаңыз?

 9. Тежеуіш құрамының системасының класификасиясы қандай?

 10. Дискілік тежеуіштің артықшылығы?

 11. Түсіргіш-автомобильдерінің түсіру амалдарын атаңыз?

 12. Шаңды жүктерді (цемент,ұн және т.б.) тасудағы цистернаның артықшылығы неде?

Билет №5.8


 1. Автокөліктің ішін қыздыру амалдарын ата?

 2. Автокөлік шинасының бетті қандай жіптік материалдан жасалған?

 3. Толық аспаның нәзік элементі өзінің құрылғысы бойынша неден тұрады?

 4. Рөлдік басқарудағы қандай жарақаттық сақтық құрылғылары бар?

 5. Басқару дөңгелегінің бұрыштық мағынасын атаңыз?

 6. АБСтегі тежеуіштік системаның жұмыс істеу принціпін түсіндіріңіз?

 7. Неге барабандық тежегіштердің тесігінде жапсырмалар әртүрлі ұзындықта жасалынады?

 8. Тежеуіштік құрылғы реттеуші тежегіштік күште неге қолданылады?

 9. Тежеуіштік басқарудағы прицептің екілік жалғаудың схемасының артықшылығы неде?

 10. Түсіру-автокөлігінде шанақты жылыту қандай жолмен іске асады?

 11. Қандай жүктерді тасуда түсіру прицепі арналған?

 12. Сұйықтықты тасудағы цистернасының құрылысының артықшылығы?

Билет №5..9


 1. Қандай құрылғылар автокөлікте итеруде прицеп және жартылай прицептерде қолданылады?

 2. Автокөліктегі орталық жабынның қажеттілігі?

 3. Мантождан кейінгі камерасыз шинаны үрлеу амалдарын тізіп беріңіз?

 4. Тербелмелі шамдардың автокөлік аспасындағы артықшылығын атаңыз?

 5. Теңестірілген аспаның негізгі артықшылығы?

 6. Қандай автокөліктерде рөлдік құрылғыларда маятниктік рычаг қолданылады?

 7. Автокөліктерде неге өзіндік тежеуіш кең қолданылмайды?

 8. Қандай қарсы итеру системасы (ҚИС) автокөлік өтуінде қалай жоғарлатуға болады ?

 9. Ауалық компрессорда жұмыстық қысымның тежеуіштік системасына жеткеннен кейін не болады?

 10. Жұмыстық түсіргіштерде қандай шанақтар сүйірлі форма қолданылады?

 11. Автокөлік фургоны қандай өзіндік түсіргіштер механизмі арқылы жабдықталады?

 12. Автопоезда қандай мақсатта түсіру –прицепі қосулыққа ұқсас жалғағыш арқылы жабдықталады?

Билет №5.10


 1. Жүк автокөлігінің компоненттік схемасы (двигательдің орналасуы бойынша) бар? (мысал келтір)

 2. Радиалдық және диогоналдық шиналардың айырмашылығы?

 3. Автокөлік аспасының көлденең реттеушісінің негізгі жұмысы және принціпі?

 4. Рөлдік механизмінің ауыспалы беріліс санымен қандай артықшылығы бар?

 5. Насостың қандай түрлері гидровакуумндық автокөлік рөлінде көп қолданылады?

 6. Клапандық басқаруда гидровакуумндықтежеуішті қолдануды түсіндіріңіз?

 7. Неге тежеуіш пневмалық системасында энергоаккумулятор қолданады?

 8. Пневмалық компрессор құралдарының түрін атаңыз?

 9. Автокөлік КамАЗда қандай шектеуші қысымды клапан тежеуіш контурында орналасқан және неге арналған?

 10. Құрылысқа арналған арнайы прицептерді атаңыз?

 11. Түсіргіш-автокөлігінің түсіру бағыты бойынша классификациясы?

 12. Изотермиалық автокөлік фургонның суыту тәсілдерін атаңыз?

Құрастырған ағ. ұст. А.М. Сидоренко


Кафедра басқарушы. В.Н. Вдовин

«Транспорт және логистика»

?


azrbaycan-dnya-23.html

azrbaycan-dnya-234.html

azrbaycan-dnya-239.html

azrbaycan-dnya-243.html

azrbaycan-dnya-248.html


Семей қАласы Бойынша Ескерткіштер Саны - БАҒДарламасы Семей қАласы, 2010 Жыл МазмұНы Паспорт
Посылкина О. В., Докт Фарм Наук, Литвинова Е. В., Канд Биол Наук
Milli MəClis - SəHifə 5
БұЛ Тестің МақСаты - Диплом ЖұМысының өЗектілігі. Тіл Адамзат қОғАмында қАтынас құРалы, СөЙлесім Пікір Алысудың...
Сяадятъялил - SəHifə 43
УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОЙ И УПОМИНАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 619 - Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза
PËR KËTO ARSYE - Nr I Vendimit Data PalëT Faqe
Джинджерграссовое Масло - Войткевич Станислав Амвросьевич "Эфирные Масла Для Парфюмерии И Ароматерапии"
Delineation Of Key Biodiversity Areas New Caledonia
AzəRbaycan Ssr ElmləR AkademġYasi TarġX ĠNstġTutu - SəHifə 68